• Ekologija

    Zaštitimo ozonski omotač

    Danas je Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. U Srbiji je vrlo visoka opasnost od ultravioletnog zračenja, pokazuju najnoviji podaci sa Nasine svemirske platforme Aura. Kada je Montrealski protokol o materijama koje oštećuju ozonski…