Pet. avg 19th, 2022

Autor: Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.

Jesetra je ugrožena

Jesetra je pred izumiranjem i spada u ugrožene vrste.Međunarodna unija za zaštitu prirode (IUCN) objavila je ažurirane podatke IUCN Crvene liste ugroženih vrsta™. Ova lista predstavlja najmerodavniji globalni prikaz stanja biljnog i…