Oznaka: Kulturna animalistika: interdisciplinarna polazišta i tradicijske prakse-ANIMAL