• Energetika

    Katastar rudarskog otpada

    Ministarstvo  rudarstva  i  energetike  u  saradnji  sa  Delegacijom  Evropske  unije  u Srbiji sprovelo je obilazak i analizu   250 lokacija napuštenog rudarskog otpada (deponija)  u  Republici  Srbiji  u  okviru  projekta  „Katastar  rudarskog  otpada Republike Srbije“, koji implementira konzorcijum nemačkih kompanija Plejades i DMT u saradnji sa lokalnim partnerom Institutom za rudarstvo i metalurgiju Bor. Za naredne faze projekta i detaljnu analizu i istraživanje odabrana je 41 lokacija. Od  dobijenih  rezultata istraživanja  formiraće  se  digitalna  baza  podataka  ‐ Katastar  rudarskog  otpada,  koji …