Energetika

Katastar rudarskog otpada

0 0
Read Time:2 Minute, 55 Second

Ministarstvo  rudarstva  i  energetike  u  saradnji  sa  Delegacijom  Evropske  unije  u Srbiji sprovelo je obilazak i analizu   250 lokacija napuštenog rudarskog otpada (deponija)  u  Republici  Srbiji  u  okviru  projekta  „Katastar  rudarskog  otpada Republike Srbije“, koji implementira konzorcijum nemačkih kompanija Plejades i DMT u saradnji sa lokalnim partnerom Institutom za rudarstvo i metalurgiju Bor.

Za naredne faze projekta i detaljnu analizu i istraživanje odabrana je 41 lokacija. Od  dobijenih  rezultata istraživanja  formiraće  se  digitalna  baza  podataka  ‐ Katastar  rudarskog  otpada,  koji  do  sada  u  Republici  Srbiji  nije  postojao.  Cilj projektnih  aktivnosti  je  usaglašavanje  sa  zakonskom  regulativom  EU  i  razvoj  i unapređenje sistema upravljanja rudarskim otpadom u Republici Srbiji.  U  skladu  sa  Zakonom  o  rudarstvu  i  geološkim  istraživanjima  iz  2015.  godine, Ministarstvo rudarstva i energetike, uz finansijsku pomoć Evropske unije, realizuje trogodišnji  projekat  „Katastar  rudarskog  otpada  Republike  Srbije“  sa  ciljem  da sistematizuje i kompletira podatke o aktivnim i napuštenim lokacijama rudarskog

otpada na teritoriji Republike Srbije.  U  skladu  sa  predviđenim  aktivnostima  projekta  u  toku  prve  godine    realizovan  je obilazak  250  lokacija  napuštenog  rudarskog  otpada  širom  Republike  Srbije  i dobijeni su osnovni podaci o posećenim lokacijama,  vrsti i količinama rudarskog otpada, identifikovana su odlagališta koja su potencijalno opasna u pogledu fizičke stabilnosti,  kao  i  prisustvo  negativnih  uticaja na  životnu  sredinu  koji  su potencijalno opasni po ljudsko zdravlje i okolinu. Dobijeni rezultati biće deo baze podataka Katastra rudarskog otpada u vidu veb aplikacija i Knjige katastra rudarskog otpada. Katastar će sadržati i lokacije rudarskog otpada aktivnih rudnika i lokacije napuštenog rudarskog otpada.

Povodom realizacije  projekta, Ministarstvo rudarstva i energetike je izjavilo:

Rudarski  sektor  beleži  sve  značajnije  rezultate  u  Republici  Srbiji. U ovom trenutku čak 25 kompanija vrši geološka istraživanja i rudarstvo bi moglo da učestvuje sa čak 5% u BDP‐ zemlje. Ipak, održivo i odgovorno upravljanje sektorom rudarstva  podrazumeva  i  istraživanje  i  procenu  rizika  po  životnu sredinu rudarskog  otpada  na  napuštenim  lokacijama.  Projekat  „Katastar rudarskog otpada“ nam pomaže da identifikujemo, istražimo i klasifikujemo sve lokacije koje tek treba da saniramo i  otklonimo potencijalne, a u slučaju nekih lokacija i realne,  pretnje  i  opasnosti  po  životnu  sredinu,  bezbednost  i  zdravlje  naših građana.

41 lokacija za dalje istraživanje  

U  okviru  naredne  faze  projekta,  41  lokacija  rudarskog  otpada  detaljno  će  biti analizirana i istražena. Ove lokacije su odabrane s obzirom na njihov mogući uticaj na  životnu  sredinu  i  bezbednost  i  zdravlje  ljudi.    Odabrane  lokacije  nalaze  se  u sledećim  opštinama:  Čajetina  (4),  Nova  Varoš  (2),  Raška  (7),  Krupanj  (4),  Loznica, Prijepolje,  Knjaževac,  Zaječar  (2), Crna  trava,  Surdulica, Majdanpek, 3), Voždovac, Kučevo, Aleksinac (2), Mali Zvornik, Kragujevac grad, Boljevac, Zaječar, Brus, Ljubovija (3), ŽagubicaBor i Dimitrovgrad.   Količina  otpada  na  odabranim  lokacijama  čini  90%  ukupne  količine  rudarskog otpada  koji  se  nalazi  na  svim  posećenim  lokacijama  napuštenog  rudarskog  otpada (ukupno 250 lokacija).

Rezultati  istraživanja  41  lokacije  biće  predstavljeni  u  izveštaju,  koji  treba  da sadrži  detaljne  podatke  za  svaku  lokaciju:  opis  lokacije,  rezultate  hemijske, mineraloške i geotehničke analize, uticaj na životnu sredinu (efekat koji rudarski otpad ima na kvalitet podzemnih i površinskih voda, vazduha i okolnog zemljišta) i mogući efekti na zdravlje ljudi.

O projektu:  

Cilj projekta „Katastar rudarskog otpada Republike Srbije“ je harmonizacija zakonodavstva sa regulativom Evropske unije u sektorima rudarstva i zaštite životne sredine, konkretno kroz razvoj i poboljšanje sistema upravljanja rudarskim otpadom.

Projekat vredan 2,1 miliona evra finansira Evropska unija u iznosu od 90% sredstava, dok preostalih 10% obezbeđuje Vlada Republike Srbije. Krajnji korisnik projekta je Ministarstvo rudarstva i energetike, a projekat implementira konzorcijum nemačkih kompanija Plejades i DMT u saradnji sa domaćim firmama.

Više o projektu na veb sajtu projekta: http://katastarrudarskogotpada.rs/  

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %