Ekologija

Svetski dan divljih vrsta

0 0
Read Time:2 Minute, 33 Second

Oporavak ključnih vrsta za oporavak ekosistema, tema je Svetskog dana divljih vrsta. Trenutno su najugroženije šume i  divlje vrste biljaka i životinja, koje žive u njima. Razlog je negativan uticaj uticaja čoveka. Krčenja i prevođenja u poljoprivredno zemljište, klimatskih promena, i drugih negativnih aktivnosti dovode do ugrožavanja njihovog opstanka.

Slepo kuče ugroženo

U Subotici ima mnogo zaštićenih vrsta koje su endemske. Jedno od njih je svakako slepo kuče koje može da se vidi u Subotičkoj peščari. Reč je o endemskoj vrsti sisara na severu Srbije, odnosni na prostoru nekadašnje Panonske nizije. To obuhvata deo Srbije i Mađarske.

2010. godine bilo je svega 150 životinja sad ove strane Srpsko – Mađarske granice. Stalnim delovanjem čoveka slepo kuče izumire. Ovako specifična životinja veoma je ugrožena stalnim rasparčavanjem i sve bržim nestankom staništa, iako je strogo zaštićena.

Slepo kuče

Tokom današnjeg dana mnoge organizacije širom sveta imaće proslave. Sve u cilju  da se skrene pažnja na status očuvanja nekih od najugroženijih vrsta divlje flore i faune. Kao i  da podstakne diskusiju o zamišljanju i primeni rešenja za njihovo očuvanje. Svi razgovori će biti inspirisani i nastojati da informišu napore ka postizanju ciljeva održivog razvoja UN 1 (Bez siromaštva), 2 (Nulta glad) 12 (Osigurati održivu potrošnju i modele proizvodnje), 13 (Klimatske akcije) 14 (Život ispod vode ) i 15 (Život na kopnu).

Ugroženo preko 8400 divljih vrsta

Prema podacima sa Crvene liste ugroženih vrsta Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN), preko 8.400 vrsta divlje faune i flore je ugroženo. Zatim, još oko 30.000 smatra se ugroženim ili ranjivim. Na osnovu ovih procena, sugeriše se da preti izumiranje za preko milion vrsta.

Kontinuirani gubitak vrsta, staništa i ekosistema takođe ugrožava čitav život na Zemlji, uključujući i nas. Ljudi se svuda oslanjaju na divlje životinje i resurse zasnovane na biodiverzitetu da bi zadovoljili sve naše potrebe. Od hrane, do goriva, lekova, stanovanja i odeće. Milioni ljudi se takođe oslanjaju na prirodu kao izvor svojih sredstava za život i ekonomskih mogućnosti.

Zbog toga će Svetski dan divljih životinja 2022. godine pokrenuti debatu ka imperativnoj potrebi da se preokrene sudbina najugroženijih vrsta, da se podrži obnavljanje njihovih staništa i ekosistema i da se promoviše njihovo održivo korišćenje od strane čovečanstva.

Svetski dan divljih vrsta koji se svuda u svetu obeležava 3. marta, Generalna skupština Ujedinjenih Nacija ustanovila je 2013. godine, sa ciljem da se ukaže na posledice krivolova, krijumčarenja i nekontrolisanog sakupljanja iz prirode ugroženih divljih vrsta, kao i na uništavanje staništa i neodrživog korišćenja prirodnih resursa.

Stop krijumčarenju i krivolovu

Ovaj datum se podudara sa datumom stvaranja Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 1973. godine. CITES Konvencija štiti Ugrožene vrste putem regulisanja međunarodnog prometa i trgovine preko 35 000 vrsta životinja i biljaka. Ovaj međunarodni ugovor ima 183 potpisnice, uključujući i Republiku Srbiju od 2001. godine.

Kazne za zlostavljanje životinja u Srbiji se kreću od 5.000 do 500.000 hiljada dinara. Sve zavisi od vrste prekršaja, međutim, problem je što se ti propisi ne primenjuju u praksi.

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %