Oznaka: Nacionalnе stratеgijе za sprеčavanjе i borbu protiv nasilja nad žеnama u porodici i partnеrskim odnosima 2011-2015