Mladi Subotičanin Andrija (6) objašnjava za portal www.ecofeminizam.com da sakupljaju čepove kako bi pomogli bolesnoj deci. Reč je o akciji „Čepom do osmeha“. Zaposleni u vrtiću „Zeka“, PU „Naša radost“ iz Subotice prvi su prepoznali značaj zaštite životne sredine i više od 15 godina najmlađe Subotičane uče kako da čuvaju prirodu, recikliraju, kompostiraju i značaju očuvanja naše planete. Biljana Mamužić rukovodilac Vrtića „Zeka“ iz Subotice objašnjava da su 2004.godine počeli da kompostiraju. mamužić objašnjava da su primetili da bacaju puno organskog otpada u smeće i uključili se u oakciju grada Subotica i Terasa koja je pokrenuta pre 15.godina.

Tada nam je pomogla gradska uprava i organizacija Teras i dobili smo prvi komposter. Onda smo vremenom krenuli u šumu da istražujemo prirodu. Imamo jako lepo dvorište pa smo primetili da treba da posadimo jako mnogo drveća i pošumimo vrtić. Naš rođendan je i 5.juna kada je i Svetski dan zaštite životne sredine. Nadamo se da će deca ono što nauče u vetiću da prenesu i na roditelje, prijatelje i komšije“, rekla je Biljana Mamužić rukovodilac Vrtića „Zeka“ Subotica.

Inače, zaposleni u vrtiću „Zeka“ su i koordinatori za programe zaštite životne sredine za sve vrtiće u Subotici koji pripadaju PU „Naša Radost“.

Ekološka patrola vrtića „Zeka“ u akciji.

Mališani koji pohađaju Vrtić „Zeka“ u Subotici uče šta je primarna reciklaža, zbog čega treba da se reciklira papir, plastika, čepovi, ali i stare baterija.

Deca prikupljene baterije donose u vrtić i zajedno sa svojim vaspitačima, upotrebom određenih uređaja, proveravaju da li su one prazne ili ne. To smo radili sa profesorom Deneš Tot i to je bila prilika da se deca i roditelji upoznaju kako treba postupati sa opasnim otpadom“, objašnjava Biljana Mamužić rukovodilac Vrtića „Zeka“.

Vrtić je uključen i u „Čepom do osmeha“ i razvrstavaju čepove po boji i veličini.U vrtiću je formira i ekološka patrola. Deca svakodnevno obilaze dvorište i okolinu vrtića i ukazuju na dobre i loše primere.

Treba da čuvamo prirodu, kažu mališani.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.