• Ekologija

    Ambalaža truje zemlju

    Neadekvatno upravljanje otpadom, pogotovo opasnim otpadom, predstavlja izuzetno velik problem u Vojvodini. Polazeći od toga da se veliki broj stanovništva bavi poljoprivrednom proizvodnjom, a u samom procesu proizvodnje se koristi velika količina hemijskih…