• Ekologija

    Reciklaža kose

    Sa razvojem novih tehnologija, u žurbi za pronalaženjem  novih proizvoda danas može da se reciklira skoro sve. Lisa Craig Gautier iz San Franciska razmišljala je na koji način može da iskoristi kosu koja…