• Ekologija

    Buka je oko nas

    Buka je svuda oko nas. Naviknuti smo na nju naročito ukoliko živimo u gradu I ne razmišljamo kakve ona ima posledice na naš organizam. Godišnje oko četrnaest miliona ljudi u zemljama EU zatraži…