Oznaka: Hydrocontest 2019 – međunarodno takmičenje studenata brodogradnje