Sub. jul 2nd, 2022

Oznaka: Hydrocontest 2019 – međunarodno takmičenje studenata brodogradnje