• Ekologija

    “Budi Naj Cirkuliraj”

    Projekat “Budi Naj Cirkuliraj” sprovodi organizacija Koncept Ekologija-Energija-Ekonomija (EEE Koncept) uz partnerstvo sa Društvom Inovatora i Pronalazača Subotice (DIP Subotica), uz podršku JKP Regionalna Deponija SUbotica i Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada…