pesticida-predavanje

Predstavljanju projekta u Pančevu prisustvovali su i predstavnici partnera iz Rumunije.

Prema dobijenim rezultatima u uzorcima tekućih i stajaćih voda u Južnom Banatu i Temišvarskom okrugu nije uočeno prekoračenje dozvoljenih koncentracija pesticida u površinskim vodama.

Komentari su isključeni na pesticida-predavanje