Žene ispred svog vremena

Reč je ženama koje su 1918.godine glasale na Velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu, 25.novembra 1918.godine.Tada je prvi put u tadašnjoj Kraljevini Srbiji ženama dato pravo glasa.