Pet. avg 12th, 2022

Kategorija: Flora i fauna Grada Pančeva

Kroz projekat se upoznaje flora i fauna Pančeva. Planirana su i dva izleta.