Zeleni koraci: Edukativna kampanja za održivo upravljanje otpadom

Zeleni koraci: Edukativna kampanja za održivo upravljanje otpadom je projekat koji podržan od strane grada Subotice-Sekreterijat za zaštitu životne sredine.