Naučnice u privredi.
Feminizam

Mlade naučnice se pozivaju da konkurišu

0 0
Read Time:3 Minute, 56 Second

UNESCO poziva mlade naučnice u Srbiji da se prijave na 14. po redu konkurs namenjen mladim naučnicama. Ovaj konkurs predstavlja priliku za afirmaciju žena u nauci i tehnologiji. Pruža im podršku i finansijsku pomoć za dalje istraživanje i profesionalni razvoj.

Na dan 22. decembra 2015. godine, Generalna skupština je donela značajnu odluku o uspostavljanju Međunarodnog dana žena i devojaka u nauci. Ovaj godišnji praznik, prepoznat kroz Rezoluciju A/RES/70/212. Ističe neprocenjiv doprinos žena i devojaka u oblastima nauke i tehnologije.

Implementiran od strane UNESCO-a i UN-Žena, u saradnji sa raznim institucijama i partnerima civilnog društva, Međunarodni dan žena i devojaka u nauci, koji se slavi 11. februara. Predstavlja platformu za zagovaranje jednakih prilika i učešća žena u nauci. Ovaj dan nije samo praznovanje, već i prilika da se adresira rodni jaz u nauci i ubrza akcija ka postizanju rodne ravnopravnosti.

Rodna ravnopravnost je vrhunski prioritet za UNESCO. Prepoznaju važnost osnaživanja mladih devojaka i pružanja jednakih obrazovnih mogućnosti. Njihovi glasovi i ideje su ključni za razvoj i mir našeg sveta.

Ovogodišnja tema glasi „Zatvaranje rodnog jaza u naučnoj sferi: Ubrzanje akcije,“ ističe hitnost u rešavanju rodne neravnopravnosti u naučnim oblastima.

Južna Afrika može da se pohvali naučnicama

Južna Afrika, zemlja poznata po svojoj raznolikosti i bogatoj kulturi, takođe se može pohvaliti izuzetnim ženama u naučnom polju. Od revolucionarnih istraživanja u oblasti zdravlja do inovativnih rešenja za klimatske promene, žene naučnice u Južnoj Africi prave značajne doprinose Agendi za Održivi Razvoj.

Raznovrsnost u istraživanju je ključna za rešavanje kompleksnih izazova koji su definisani u Agendi za Održivi razvoj. Podsticanjem više žena da se bave naukom, proširujemo krug talentovanih istraživača, donoseći nove perspektive, veštine i kreativnost.

Slavimo dostignuća žena širom sveta

Dok slavimo Međunarodni dan žena i devojaka u nauci, hajde da prepoznamo i slavimo dostignuća žena u nauci širom sveta. Njihovi doprinosi su vitalni za napredak i inovacije u nauci i tehnologiji.

Težimo ka budućnosti u kojoj je rodna ravnopravnost ne samo cilj, već i realnost u naučnoj zajednici. Zajedno, ubrzajmo akciju ka zatvaranju rodne neravnopravnosti u nauci.Kao i stvaranju inkluzivnijeg i pravednijeg sveta za sve.

Međunarodni dan žena i devojaka u nauci, koji se obeležava 11. februara svake godine, proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija pre devet godina. Ovaj dan je posvećen prepoznavanju ključne uloge žena i devojaka u naučnim i tehnološkim zajednicama širom sveta. UNESCO i UN-Žene sprovode ovu inicijativu u saradnji sa institucijama i partnerima civilnog društva, promovišući pun i jednak pristup žena i devojaka u oblasti nauke.

Rodna ravnopravnost je globalni prioritet za UNESCO

Podrška mladim devojkama u njihovom obrazovanju i osnaživanje njihove sposobnosti da se čuju su ključni za razvoj i mir u svetu. Ovo je posebno važno u oblasti nauke, gde se raznolikost istraživača smatra ključnom za rešavanje najvećih izazova Agende za održivi razvoj. Poboljšanje zdravlja, borba protiv klimatskih promena i druge globalne probleme moguće je ostvariti kroz iskorištavanje svih talenata, uključujući i talente žena.

U susret Međunarodnom danu žena i devojaka u nauci, organizatori programa L’Oréal-UNESCO „Za žene u nauci“, uključujući kompaniju L’Oréal Balkan, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i Nacionalnu Komisiju za UNESCO, pozivaju mlade naučnice u Srbiji da se prijave na 14. po redu konkurs. Ovaj konkurs je otvoren do 31. marta i namenjen je mladim naučnicama do 35 godina života. Koje su upisale ili završile doktorske ili postdoktorske studije u oblasti prirodnih nauka.

Najtalentovanije mlade naučnice biće nagrađene priznanjima i finansijskom podrškom u vrednosti od po pet hiljada evra. Ova podrška nije samo priznanje za njihov dosadašnji rad. Nego i podsticaj za dalji profesionalni razvoj i angažman u oblasti nauke u Srbiji. Nacionalna priznanja „Za žene u nauci“ predstavljaju važan korak ka podizanju svesti o značaju žena u naučnim zajednicama.Kao i stvaranju inkluzivnijeg okruženja za sve istraživače.

Srbija teži unapređenju oblasti nauke i tehnologije

Srbija, kao zemlja koja teži unapređenju oblasti nauke i tehnologije, ima priliku da podrži svoje mlade naučnice. Da im i omogući da ostvare svoj puni potencijal. Kroz podršku ovakvim inicijativama, Srbija pokazuje svoju predanost rodnoj ravnopravnosti i razvoju naučnog sektora u zemlji.

Učestvovanje mladih naučnica u ovakvim programima ne samo da doprinosi njihovom profesionalnom razvoju, već i širem cilju promovisanja inkluzivne naučne zajednice. Kroz podršku, prepoznavanje i nagrade za žene u nauci, stvaramo okruženje u kojem se svaki glas čuje i svaki talenat ceni.

Pozivamo sve mlade naučnice u Srbiji da iskoriste ovu priliku i prijave se na UNESCO-UN-Žene konkurs. Neka njihov rad bude prepoznat i podržan, a njihove ideje.Kao i istraživanja doprinesu napretku nauke i društva u celini.

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %