Filter rizika biodivirziteta je novi alat.
Ekologija

Obeležen dan biodivirziteta

0 0
Read Time:1 Minute, 56 Second

Na Međunarodni dan biodiverziteta svetska organizacija za zaštitu prirode WWF upozorava na dramatičan pad bioraznovrsnosti u svetu. Treba odmah preduzeti konkretne mere kako bismo prve pozitivne rezultate mogli da vidimo već za nekoliko godina.

Pre pola godine usvojen je Globalni okvir za biodiverzitet Kunming-Montreal. Svet se obvezao na zaustavljanje i poništavanje gubitka biodiverziteta do 2030 godine. Uprkos toj vesti koju smo očekivali dugi niz godina, gorak ukus današnjem slavlju ipak daju naučni podaci. Prema WWF-ovom poslednjem Izveštaju o stanju planete, populacije divljih vrsta u proseku su manje za 69% od 1970. godine.Posebno se ističu populacije slatkovodnih vrsta koje su smanjene za 83%.


Sada kada imamo globalni sporazum, potrebna je hitna akcija! Ne smemo da dozvolimo da se ponovi situacija s klimatskim pariskim dogovorom. Koji je godinama čekao da bi se počelo sa realizacijom. Nauka je jasna, stanje prirode ozbiljno je narušeno.Da donosioci odluka moraju što pre da uvrste zaštitu prirode u prioritetne teme“, ističe Aleksandra Ugarković, saradnik za komunikacije u WWF Adriji.

Gubitak biodivirziteta velika pretnjaBioraznovrsnost je mreža života na zemlji. Čak 80% ljudi koji žive u ruralnim područjima u zemljama u razvoju oslanja se na tradicionalne biljne lekove za osnovne zdravstvene potrebe. Više od 70% prirodnih površina prenamenjeno je u obradive površine. Na globalnom nivou, bacimo čak 40% hrane.Koju smo proizveli na ovim obradivim površinama.Tako pokazujemo da smo uzalud uništili mrežu života na tom području.

Gubitak biodiverziteta je velika pretnja za sve nas – pojedinačno i na nivou država. Posebno treba istaći poslovni sektor koji snosi poveći deo krivice.Vreme je da se uključi u zaustavljanje uništavanja biološke raznovrsnosti. Zajedno s vladama, oni treba da osiguraju sredstva koja će obezbediti punu primenu Globalnog sporazuma.Život u skladu s prirodom. WWF nudi ekspertizu i alate da pomogne korporacijama.Ali nam iznad svega, uz čvrstu rešenost, trebaju i konkretne mere“, dodaje Ugarković.

Podsetimo, pre nešto više od deset godina WWF-ov Izveštaj o stanju planete pokazivao je da su populacije vrsta smanjene za oko 30% u odnosu na 1970. godinu. Danas govorimo o čak 69%! Ubrzani tehnološki i industrijski razvoj, ali pre svega nebriga vlada, kompanija pa i svakoga od nas pojedinačno dovela nas je do veoma zabrinjavajuće situacije i zato se odmah moramo vratiti prirodi da bi i ona bila tu za nas.

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %