Ekologija

Kućice za skladištenje ambalaže

0 0
Read Time:2 Minute, 48 Second

Kućice za skladištenje ambalaže postavljene u Pančevu.Četiri natkrivena, metalna i mrežasta prostora pod ključem, takozvane kućice, za privremeno skladištenje ambalaže postavljene su u različitim delovima grada. Reč je o projektu „Uvođenje sistema primarne separacije ambalažnog otpada iz komunalnog otpada na teritoriji grada Pančeva“.

Cilj projekta je da se iz generisanog kućnog otpada na teritoriji grada Pančeva izdvajaju frakcije ambalažnog otpada kao sekudarne sirovine. I dalje se upućuju u reciklažu. To će se odvijati pomoću kontrolisanog sakupljanja dela „mokrog“, mešovitog otpada koji se odlaže na deponiji. On se meri putem vaga na autosmećaru i čipova na kantama. Kao i dela „suvog“, ambalažnog otpada koji će iz domaćinstava preuzimati angažovani sakupljači. Oni će i sakupljati u postavljene „kućice“ . Ovaj model se primenjuje u Japanu. Grad Pančevo u saradnji sa partnerima iz Japana, a u skladu sa zelenom tranzicijom. Odnosno, zapošljavanjem osetljivih kategorija stanovnika na „zelenim“ radnim mestima. Tačnije, u oblasti reciklažne industrije.

Kućice za ambalažu
Kućice za ambalažu u Zelengorskoj ulici u Pančevu.

Kućice postavljene u pojedinim ulicama Pančeva

Realizovana je nabavka posuda, odnosno, kanti za „mokri“, kućni otpad. Domaćinstava u predviđenim delovima grada gde će se postaviti za sada nemaju uređaj za postavljanje „kućica“ za „suvi“, ambalažni otpad.

Lokacije su sledeće: u naselju Strelište (na uglu ulica Joakima Vujića i Stevana Sremca), u Zelengori (ul. Maksima Gorkog), na Kotežu II (ugao ulica Ive Kurjačkog i Vojvođanski bulevar) i kod starog mlina, u Gornjem gradu.

Neformalni sakupljači, među kojima su brojne žene i mladi, biće radno angažovani. Oni će preko svojih predstavnika, organizovani u radne grupe, iz domaćinstava preuzimaju ambalažu. Zatim, ih odnose do do kućica i predaju JKP-u „Higijena“ za novac. U „Higijeni“, putem realizacjje projekata u oblasti reciklaže, otvara se mogućnost za zapošljavanje. Prioritet imaju osobe koje do sada nisu imale zaposlenje. U panu je da se zaposli četrnaest osoba u JKP-u.

Pančevo je region upravljanja otpadom

Predhodni projekat „Primarna separacija otpada u 4 regiona“. Realizuje se u Pančevu kao jednom od četiri regiona upravljanja otpadom u Srbiji. I to: Pančevo, Srem – Mačva, Duboko i Pirot, gde se organizuje izdvajanje ambalažnog otpada  na mestu nastanka tj. u domaćinstvima. U okviru programa za donatorska sredstva IPA 2017, Instrumenti za pretpristupnu pomoć Evropske komisije i EISP2. Projekat je podržan od strane Vlade Švedske. I pilot projekta pod pokroviteljstvom UNDP-a. „Kompostiranje u kućnim dvorištima“, kao deo primarne separacije sekundarnih sirovina iz komunalnog otpada u centru grada Pančeva. Ovaj projekat predstavlja nastavak sprovođenja istovetnog sistema upravljanja otpadom u Pančevu. Narednim projektima uvodiće se preostali gradski delovi da bi se obuhvatila čitava teritorija grada Pančeva.

Izračunaće se uštede u materijalima

Na osnovu izmerenih kilograma preuzete ambalaže izračunaće se kolike su uštede u materijalima i energiji na osnovu primene reciklaže. Kao i smanjenje emisije GHG (gasova sa efektom staklene bašte). Što je doprinos smanjenju ugljeničkog otiska, tj. dekarbonizaciji u Srbiji.

Realizaciju projekta „Uvođenje sistema primarne separacije ambalažnog otpada iz komunalnog otpada na teritoriji grada Pančeva“ podržao je UNDP Srbija kroz projekat  „Pravedna zelena tranzicija i dekarbonizacija u Srbiji“. Projekat finansira Vlada Japana, a sprovodi UNDP Srbija u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije.

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %