Orao krstaš zaštićena vrsta u Srbiji.
Ekologija

Orao krstaš najređa ptica grabljivica

0 0
Read Time:1 Minute, 50 Second

Orao krstaš je sve brojniji u Srbiji. Tokom terenskog rada ornitologa Zavoda za zaštitu prirode Vojvodine, početkom februara 2023. godine, zabeležena je značajna koncentracija orlova krstaša u banatskom Potisju. U prostranom mozaiku njiva, livada i šumaraka, između Bočara i Novog Bečeja, zabeleženo je čak pet različitih jedinki.

Pronađena su i dva novonapravlјena gnezda na drvoredu, koja potiču od jednog para. Na osnovu izgleda, ponašanja i međusobnog odnosa ovih ptica, pretpostavlјa se da se formirao još jedan teritorijalni par. Njihovo gnezdo  tek treba pronaći.

Orao krstaš je najređa ptica grablјivica koja se gnezdi u Srbiji. Nekoliko postojećih parova naselјava trenutno samo  severni Banat u Vojvodini. Do pre dve godine postojala su samo tri para. Stručnjaci  Zavoda tokom 2022. godine otkrili još dva i potvrdili da se ova vrsta širi na jug.

Ovogodišnje posmatranje potvrđuje da je populacija orla krstaša u Srbiji i dalјe u fazi polaganog oporavka.

Zavod će, kao i do sada, u saradnji sa brojnim partnerima i zainteresovanim stranama učiniti sve da se postojeće i novoformirane teritorije orla krstaša u Vojvodini sačuvaju. Kao i da im se pomogne da povrate staru slavu. Naravno i da se vrate na naše prostore.

Zanimljivosti o orlu krstašu:

Dužina tela od vrha kljuna do vrha repa je oko 80 centimetara, a raspon krila kreće se od 180 do 215 centimetara.

Odrasla jedinka je težine od 2,5 do 4,5 kilograma. Kao i kod drugih ptica grabljivica ženke su krupnije i masivnije od mužjaka.

Krstaši postaju polno yreli tek sa 5 godina starosti.

Osnovna hrana krstaša su mali sisari poput tekunice i ptice srednje veličine. U prirodi mogu da dožive starost od oko 30 godina.

Ključne aktivnosti u periodu kada se orlovi krstaši ne gnezde biće postavljanje novih platformi pogodnih za gnežđenje, održavanje staništa i sprečavanje trovanja. U Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije napominju da svi mogu da pomognu zaštitu orlova krstaša savesnom primenom pesticida u poljoprivredi, prijavljivanjem slučajeva trovanja životinja, obnavljanjem i sprečavanjem uništavanja staništa.

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %