Filter rizika biodiverziteta planska reka.
Ekologija

Filter rizika biodiverziteta je novi alat

2 0
Read Time:4 Minute, 12 Second

Filter rizika biodiverziteta (Biodiversity Risk Filter, BRF) je novi alat. On je namenjen kompanijama i finansijskim institucijama da identifikuju sopstvene rizike i uticaj na prirodu. Pokrenula ga je Svetska organizacija za zaštitu prirode WWF  u Davosu, gdje se održava Svetski ekonomski forum.

Vlade svetskih zemalja su u decembru prošle godine usvojile Globalni okvir za biodiverzitet koji je posvećen kolektivnom delovanju. Odnosno, hitnom prestanku uništavanja, kao i  smanjenju gubitka biodiverziteta do 2030. Korporativne i finansijske institucije imaju ključnu ulogu u tome. Tako što će usmeriti svoje investicije i poslovne modele kako bi postigli rezultate  predviđene Globalnim okvirom za biodiverzitet. Ali mnoge kompanije i investitori se još uvek bore da razumeju aktivnosti i njihov uticaj na prirodu. Pa će zato ovaj alat poslužiti da premoste taj jaz.

Filter rizika biodiverziteta je besplatan alat

Filter rizika je prvi, besplatni onlajn alat ove vrste dostupan na platformi WWF Risk Filter Suite . Tamo se nalazi i  Filter rizika vode. Služi da pomogne kompanijama i finansijskim institucijama da identifikuju i preduzmu akcije koje se odnose na rizike po biodiverzitet tokom njihovog poslovanja. Služi za određivanje vrednosti svojih proizvoda i investicija. Napravljen u saradnji sa Klima & Kompani, važan metodološki vodič korisnicima alata. Naročito finansijskim institucijama, pokazuje kako Filter rizika biodiverziteta može biti uključen u portfolio kompanija. Takođe, postoji i primer, studija slučaja reprezentativnog investitora.

Globalni ekonomski i finansijski sistem je duboko povezan sa prirodom. Kako je priroda u velikoj krizi, tako su i kompanije i investitori svih sektora izloženi posrednim i neposrednim rizicima biodiverziteta. Prema nalazima Svetskog ekonomskog foruma, više od 50% svetskog BDP-a. Odnosno 44 biliona dolara je izuzetno ili makar delimično zavisno od prirode i njenih usluga.

Zavisnost ekonomije i biodivirziteta

U decembru 2022. više od 330 poslovnih i finansijskih institucija iz 52 zemlje sa zajedničkim prihodima od preko 1.5 biliona dolara. Tada se insistiralo je da lideri sveta usvoje obavezujuće zahteve za sve velike poslovne i finansijske institucije.Kao i  da procene i objave svoj uticaj na i zavisnost od biodiverziteta do 2030. Razumevanje rizika i šansi povezanih sa biodiverzitetom odnosno vrednostima njihovih proizvoda na različitim lokacijama, do sada je bio jedan od najizazovnijih zadataka za kompanije. Kao i finansijske institucije koje teže da razviju modele poslovanja pozitivne po prirodu.

“Ovaj alat pomoći će kompanijama da mapiraju i procene rizike povezane sa gubitkom biodiverziteta. Omugućiće im  odrede prioritetne investicije za područja u kojima će postići najveći uticaj u umanjivanju svojih rizika. WWF Adria kompanijama u regionu može da pomogne na njihovom putu ka održivom poslovanju.” kaže Uroš Delić, menadžer za saradnju sa korporativnim sektorom  WWF Adrije. 

Filter rizika biodiverziteta može da proceni rizike u vezi biodiverziteta za sve industrije u svim zemljama. To je besplatan alat koji će da raščlani složene informacije o biodiverzitetu i ponudi poslovno praktične informacije korisne za donošenje odluka na vizuelno razumljiv način. U njegovoj bazi nalazi se više od 50 slojeva podataka. Ukupno posmatrani podaci mogu da formiraju globalnu, sveobuhvatnu sliku rizika biodiverziteta.

Kao takav, on uključuje podatke o vrstama, ekosistemima, zaštićenim područjima. Zatim, najvažnijim pritiscima na biodiverzitet poput gubitka šuma, uništavanja staništa, zagađenja, prenamene zemljišta, itd. Podatke su, između ostalih, obezbedili WWF, IBAT, IUCN, UNEP-WCMC, ENCORE, RepRisk, FAO, Svetska banka i NASA. Ova jedinstvena platforma objedinjuje velik i raznovrstan obim podataka usmerenih specifično na analizu rizika povezanih sa biodiverzitetom u korporacijama i finansijskim institucijama.

Filter rizika može da se preuzme sa platforme WWF-a

Alat se oslanja na dugoročni uspeh WWF-ovog Filtera rizika vode, kojem se takođe može pristupiti na onlajn platformi WWF Risk Filter Suite. Dok Filter rizika biodiverziteta omogućava uopštenu procenu rizika koji se odnose na biodiverzitet na visokom nivou, Filter rizika vode obezbeđuje dubinsku procenu rizika koji se odnose na vode. Oba alata poslužiće privatnom sektoru da razviju održive načine poslovanja i ulažu i podržavaju usklađivanje kompanija i finansijskih institucija da se obavežu da imaju održiva angažovanja na globalnom nivou.

Dodatno, specifični metodološki vodič , koji su razvili WWF i Klima & Kompani, posebno podržava finansijske institucije da koriste WWF-ov set alata Filter rizika. U njemu je objašnjeno kako finansijske institucije mogu da koriste postojeće podatke. Odnosno, kako bi razumele rizike u operacionalnom i procesu snabdevanja. Zatim, kako mogu da primene rezultate dobijene pomoću ovih alata da bi stekle uvid u pretnje po kompaniju na nivou opšteg poslovanja.

Koristeći se ovim vodičem, WWF i Klima & Kompani uradili su test studiju slučaja na portfolijima reprezentativnih investitora navedenih kompanija. Rezultati pokazuju da većina portfolija kompanija ima srednju ili visoku izloženost rizicima povezanih sa biodiverzitetom. Studija slučaja, pokazuje da uz pomoć Filtera rizika i metodološkog vodiča može da se počne sa analizom i identifikacijom mogućih rizika povezanih sa biodiverzitetom. Kao i da definišu tačke i prioritetne oblasti za delovanje.

WWF-ov Filter rizika biodiverziteta pokrenuo se kada se govori da treba da se zaustavi uništavanje prirodnog sveta. Kao i da se preusmere ekonomije i društva u pravcu života u skladu sa prirodom. 

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %