pirot-granicne-vrednosti-amonijak

Uklonjena poslednja cisterna koja sadrži amonijak.

“Podignuta je i sklonjena i četvrta, poslednja, cisterna sa amonijakom. Sledi sređivanje pruge, saniranje oštećenja, kako bi se u što kraćem roku međunarodna pruga osposobila sa saobraćaj.

Komentari su isključeni na pirot-granicne-vrednosti-amonijak