Voz koji je prevozio amonijak.
Ekologija

Granične vrednosti amonijaka nisu prekoračene

0 0
Read Time:1 Minute, 22 Second

Granične vrednosti amonijaka u vazduhu nisu prekoračene. Pokazuju poslednji podaci sa mobilne stanice u Pirotu. Satne koncentracije amonijaka su se kretale od 4 µg/m3 do 6 µg/m3. Tokom trečeg januara dnevna vrednost bila je 5 µg/m3. Maksimalna dozvoljena koncentracija za tri sata je 200 µg/m3, a dnevna granična vrednost je 100 µg/m3. Prema poslednjim merenjima u 06 sati koncentracija amonijaka je 5 µg/m3.  

Satne koncentracije suspendovanih čestica RM10, kretale su se od 22 µg/m3 do 161 µg/m3. Prema poslednjim merenjima u 06 sati koncentracije RM10 bile su 27 µg/m3. 

Satne koncentracije suspendovanih čestica RM2.5, kretale su se od 21 µg/m3 do 147 µg/m3. Prema poslednjim merenjima u 06 sati koncentracije RM2.5 bile su 26 µg/m3.

Koncentracije sumpordioksida SO2 nisu prekoračile satnu (350 µg/m3) ni dnevnu (125 µg/m3) graničnu vrednost.

Koncentracije ugljenmonoksida CO nisu prekoračile dnevnu graničnu vrednost (5 mg/m3).

Na osnovu poslednjih rezultata izvršenih fizičko-hemijskih i hemijskih analiza uzoraka vode reke Nišave i reke Južne Morave, može se konstatovati da su izmerene vrednosti amonijačnog azota (NH4-N) na četiri lokacije, odgovarale III klasi, dok su na dve lokacije odgovarale I i II klasi površinskih voda.

Tokom uzorkovanja nije uočena promena organoleptičkih osobina vode reke Južne Morave i reke Nišave (boja vode, miris vode i vidljive otpadne materije). Dobijene vrednosti opštih fizičko hemijskih parametara (pH vrednost, elektroprovodljivost, rastvoreni kiseonik, procenat zasićenja vode kiseonikom, nitrati, nitrati, hloridi i sulfati) odgovarale su propisanim graničnim vrednostima za I i II klasu kvaliteta površinskih voda.

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %