Ekologija

NEMA PREKORAČENjA PESTICIDA U VODI I ZEMLjIŠTU JUŽNOG BANATA

0 0
Read Time:1 Minute, 59 Second

Nema prekoračenja pesticida vodi i zemljištu Južnog Banata. To je zaključak za završene analize vode i zemljišta na prisustvo pesticide u Pančevu. Rezultati su predstavljeni na završnoj konferenciji 27. decembra 2022. godine.

Priprema i analiza uzoraka je obavljena na opremi nabavljenoj u sklopu projekta. Tečni hromatograf sa masono-masenim detektorom (LC-MS/MS) marke „Thermo Fisher Scientific ”. Isto tako, korićena je i druga laboratorijska oprema. Ona uključuje digestor, centrifugu, aparat za ultračistu vodu, analitičku vagu, mlin, ultrazvučno kupatilo, sita, vakuum uparivač, itd.

   „Rumunski partner, Univerzitet prirodnih nauka „Kralj Mihaj I” iz Temišvara, završio je analize uzoraka na prisustvo toksičnih metala. U uzorcima vode i zemljišta iz Srbije i Rumunije nije uočeno prekoračenje dozvoljenih granica toksičnih metala prema propisima Evropske unije i propisima Srbije. Takođe nisu uočene značajne razlike između lokacija i meseca, odnosno godišnjeg doba uzorkovanja“, kaže dr Nenad Zarić, naučni saradnik Biološkog fakulteta u Beogradu i rukovodilac istraživanja na projektu.      

U Srbiji su završene analize na 278 različitih pesticida

„Prema dobijenim rezultatima u uzorcima tekućih i stajaćih voda u Južnom Banatu i Temišvarskom okrugu nije uočeno prekoračenje dozvoljenih koncentracija pesticida u površinskim vodama. Detektovano je svega 10 do 20 pesticida. Od kojih je samo jedan zakonski regulisan. Koncentracije svih uočenih pesticida su višestruko niže od zakonski dozvoljenih. Isti slučaj je i sa uzorcima zemljišta. U uzorcima zemljišta je uočen veći broj pesticida u odnosu na vodu. Međutim, u njihove koncentracije takođe višestruko niže u odnosu na zakonsku regulativu“, rekao je dr Nenad Zarić.

Završeno je pisanje knjige smernica za poljoprivrednike.

„Sažetak naših istraživanja se nalazu u ovoj knjizi smernica, kao i smernice kako održivo koristiti prirodne resurse. Kroz seminare, radionice, otvorene dane i kroz medijsku kampanju informisali smo stanovništvo, korisnike i upravljače ovih prirodnih resursa o samom projektu, njegovim ciljevima, ali i o rezultatima naših istraživanja. Iako se projekat završava, naš rad na promociji održivog korišćenja prirodnih resursa nije gotov. I u budućnosti ćemo nastaviti praćenje stanja životne sredine i savetovanje svih zainteresovanih o potrebnim merama kako bismo životnu sredinu i prirodne resurse ostavili i budućim generacijama“, rekao je dr Nenad Zarić.

Prisustvovali su i predstavnici partnera iz Rumunije

Projekat sprovode Univerzitet prirodnih nauka „Kralj Mihaj I Rumunski“ iz Temišvara i Regionalna razvojna agencija Južni Banat doo Pančevo, kroz Intereg IPA Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija.

Fotografije: RRA „Južni Banat“

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %