Tamiš se sada može preći delimično Katamaranom kada je lepo vreme.
Ekologija

Reka Tamiš krije neke tajne

1 0
Read Time:5 Minute, 26 Second

Reka Tamiš koja izvire u Rumuniji, dugačka je oko 360 kilometara. Kroz Srbiju protiče u dužini od 120 kilometara. Na jednom delu, predstavlja prirodnu granicu između opštine Palilula, odnosno Beograda i Pančeva do ušća Tamiša, preko prevodnice, u Dunav. O samoj reci zabeležen je niz zanimljivosti. Prenosimo vam neke od njih.

Da se Tamiš u antičkim, rimskim vremenima pominje kao Tibiskus i Tibisis (Tibiscus, Tibisis).

Izvire u Rumuniji na Semeničkim planinama. Odnosno, Muntili Semenic, na Karpatima podno Cernei planine (Cernei Mountains).

Tamiš celom svojom dužinom protiče kroz rumunski i srpski deo Banata.

Ukupna dužina reke Tamiš 359 km, od čega se nalazi 241 km u rumunskom, a u srpskom delu 118km.

Ušće Tamiša nalazi na 1154 km Dunava (leva obala) u Pančevu i da pripada crnomorskom slivu.

Površina sliva Tamiša 13.085 km2, od čega je u Rumuniji 8.085 km2. U Srbiji, odnosno Vojvodini 5.000 km2.

Brzava jedina pritoka Tamiša

Na svom putu kroz Srbiju, Tamiš ima samo jednu jedinu veću pritoku, a to je Brzava.

Tamiš ima veliki broj malih pritoka. Najveći broj mu je u Rumuniji. I to: Râul Rece, Slatina, Valea Mare, Rugiu,Pârâul Lung, Armeniș, Sebeș, BistraSebeș, Șurgani, Timișana, Pogăniș, Timișul Mort, Vena Mare.

Tamiš na svom toku od većih gradova u Rumuniji protiče kroz Karansebeš i Lugoš. U Srbiji kroz Pančevo.

Na svom toku Tamiš protiče uz sela Armeniš (rum:Armeniş), Slatina Timiš (rum:Slatina Timiş). Zatim, Kavaran (rum:Căvăran}), i Rudna (rum:Rudna) u Rumuniji. U Srbiji uz sela Jaša Tomić, Boka, Sutjeska, Sečanj, Neuzina, Botoš, Tomaševac, Orlovat, Idvor, Farkaždin, Sakule, Opovo, Sefkerin, Glogonj i Jabuka.

Tamiš plovan u srpskom delu od Tomaševca do Jaše Tomić, putem veze sa hidrosistemom DTD. Tačnije, magistralnim kanalom kod Botoša od Stare Palanke do Novog Bečeja.

Od Dunava, Tamiš je formalno plovan od ušća (0km) do starog drumskog mosta (3km) u centru Pančeva. Zatim, selektivno i do Sefkerina. U slučaju potrebe za izvlačenja drveta posle planskih seča šume sa leve i desne obale.

Tamiš je plovan za sportska plovila

Tamiš od Pančeva plovan do Ustave Opovo (39,5km), za sportsko rekreativna plovila. Pri povoljnim vodostajima i režimu sa potopljenom kapijom Ustave Opovo i dalje do Tomaševca (80km). Kao i sa mogućnošću plovidbe kanalom Karašac do Čente u pravcu Dunava.

Na levoj i desnoj obali na ušću Tamiša u Dunav (1154km) od 1909 godine i danas nalaze „Kule svetilje“, dva svetionika „blizanca“, koji koji predstavljaju „kapije“ grada Pančeva i kao takvi su jedinstveni na celom potezu Dunava, a i u Evropi.

Na Tamišu tokom proteklih vekova izvršeni brojni hidro-regulacioni radovi na prosecanju njegovih meandara i ispravljanju rečnih krivina. Sve to radi poboljšanja uslova za plovidbu, koja se intenzivno odvijala od XVIII veka do sedamdesetih godina XX veka.

Da su prvi hidro-regulacioni radovi i povezivanje Tamiša sa Dunavom (za vojne potrebe) završeni 1713 godine – današnji kanal Karašac, koji je bio spojen naspram Surduka sa leve obale Dunava (na oko 1208km a kasnije nešto uzvodnije), a prolazeći pored Čente sa Tamišem (sa desne obale) 3-4 km uzvodno od Opova.

„Staro ušće Tamiša“

Da trasu prokopanog kanala Karašac danas mnogi zovu „staro ušće Tamiša“.

Da je 1716. godine po završektu dela hidro-regulacionih radova (prosecanju najoštrijih rečnih meandara) koji su do tada predstavljali prepreku za plovidbu na uzvodnom delu Tamiša od Pančeva, Eugen Savojski sa flotom ratnih šajki sa Dunava prošao kanalom Karašac i regulisanim tokom Tamiša, iznenadio Turke sa severa i prvi put oslobodio Pančevo.

Da su „šajke“ austrougarski brodovi građeni od drveta, maksimalne dužine do 24m na vesla i jedra, koji su se koristili kao ratni i trgovački brodovi na celom potezu Dunava i njegovih plovnih pritoka, od XVI XVII do XIX veka;

Da je staro pristanište Pančevo u pisanim dokumentima spominjano već 1719. godine, a da je tokom vremena dobilo svu prateću infrastrukturu do polovine XIX veka uz levu obalu i grad, u smislu železnice, stovarišta i raznih tipova magacina među kojima je i „Crveni Magacin“ kao najveći u regiji u to vreme.

Da su najveći hidro-regulacioni radovi na Tamišu kroz Pančevo završeni 1890-tih godina. To je dalo današnji izgled toka, do ušća u Dunav.

Da je prvi putnički parobrod iz Zemuna ušao u Tamiš 1854. godine, pristajući u pristanište Pančevo.

Redovna parobrodska linija između pristaništa Pančevo na Tamišu i Zemuna uspostavljena 1855. godine.

Na reci je Kapetanija pristaništa Pančevo ustrojena i počela sa radom 1857. godine. U kontinuitetu radi i danas.

70-tih godina prošlog veka na Tamišu izgrađene Ustave Tomaševac i Opovo. One su presekle neometanu plovidbu pri povoljnim vodostajima na celoj njegovoj dužini kroz Srbiju do granice sa Rumunijom. U Pančevu je izgrađena ustava sa prevodnicom, koja je omogućila neometan ulazak u Tamiš klasi plovila i preko 1000t deplasmana do Brodoremonta JRB-a u Pančevu.

Tamiš je raj za floru

Na srednjem toku Tamiša, koje je najbogatije starim rečnim rukavcima i mrtvajama, obitava oko 200 vrsta ptica koje se ovde gnezde. Kao i sve vrste rečnih riba sa ovog područja. Ovde se nalaze i najveći šaranski ribnjaci koji su neposredno uz rečni tok i koji su u direktnoj zavisnosti od količine i kvaliteta vode Tamiša.

Tamiš je jedno od najbogatijih ribolovnih područja u ovom delu Vojvodine. Najposećenjiji je od strane sportskih ribolovaca na celoj svojoj dužini posebno na delu srednjeg toka od Opova do Tomaševca.

Na teritoriji Opova nalazi veoma retka vrsta četinara nazivom „Taxodium distichum“ poznata kao „kovrdžavi čempres“.

Prema Katastru zagađivača i Studiji kvaliteta vode u srpskom delu toka. Najveće zagađenje izazvano ulivom kanala DTD.

Nijedno naselje uz Tamiš nema postrojenje za preradu komunalnih voda.

Da je 24.08.2014. u bazenu marine „Opava“ u Opovu, pronađena slatkovodni organizam želatinaznog sadržaja Pectinatella Magnifica iz porodice Bryozoa phylum. Otkrivena 1851 godine u Misisipiju USA čija pojava se prati od pronalaženja i evidentira se u svim zemljama sveta u kojima je do sada pronađena od tog doba.

Značajna je zbog toga jer u vodama u kojima se nađe značajno utiče na poboljšanje kvaliteta istih. Njena pojava i nastanak se prati jer spada u invazivne biološke vrste. Širi se zahvaljujući vodenim pticama selicama. Kod nas tek predstoje istraživanja…

Grb Grada Pančevo
grad Pančevo

Projekat „U pohode rekama“ se realizuje uz podršku grada Pančevo – Sekreterijata za zaštitu životne sredine.Za sadržaj priloga i članaka odgovornost isključivo snosi Udruženje građana „Malin“ i redakcija portala “Ecofeminizam”. Stavovi koji su u tekstu ne odražavaju nužno stavove lokalne samouprave Pančeva.

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
67 %
Sleepy
Sleepy
33 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %