Feminizam

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

0 0
Read Time:3 Minute, 45 Second

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obeležava se 25.novembra. Ujedinjene Nacije, svojom Rezolucijom broj 54/134, proglasile su 1999. godine ovaj dan. Jedan od ciljeva je podizanje svesti o činjenici da su žene širom sveta žrtve zlostavljanja. Da se obrati pažnja na fizičko, seksualno, psihičko, porodično i drugih vidova nasilja. Ovaj dan ujedno predstavlja i početak globalne Kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Kampanju obeležava preko 1.700 organizacija širom sveta. Kampanja traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. Cilj Kampanje je podizanje svesti javnosti i preduzimanje aktivnosti za suzbijanje nasilja nad ženama.

Reci NE nasilju

Obeležavanje 25. novembra je prilika je da se još jednom ukaže na problem nasilja prema ženama. Kao i na važnost zajedničkih nastojanja u stvaranju društvenog i institucionalnog okruženja koje ne toleriše nasilje.

U Republici Srbiji u prethodnom periodu značajno je unapređen zakonadovni i strateški okvir u oblasti prevencije i zaštite od nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Ipak, nasilje prema ženama ostaje i dalje prisutno i rasprostranjeno. Potrebno je ulagati dodatne napore kako bi sistem zaštite i prevencije bio još uspešniji. Pored podrazumevane efikasne i blagovremene koordinacije i saradnje svih nadležnih institucija. Za prevenciju i zaustavljanje nasilja ključno je verovati žrtvama, osnažiti devojke i devojčice i transformisati štetne društvene norme kojima se normalizuje nasilje.

Mreža „Život bez nasilja“

Mreža „Život bez nasilja” nastala je 2005. godine na inicijativu Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana. Mreža okuplja institucije i ustanove koje se bave nasiljem u porodici. Cilj je povezivanje različitih institucija na svim nivoima u AP Vojvodini i uspostavljanja bolje saradnje putem razmene znanja. Kao i iskustava i primera dobre prakse u zaštiti od nasilja u porodici.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je član mreže „Život bez nasilja“ i aktivno učestvuje u radu pokrajinskog Koordinacionog tima, čijim radom od osnivanja koordinira Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman. Zadatak Koordinacionog tima je da sprovodi obrazovne aktivnosti i kampanje za podizanje nivoa svesti najšire javnosti o nasilju prema ženama. Odnosno, nasilju u porodici i rodno zasnovanom nasilju.

Svi imamo odgovornost da zaustavimo i sprečimo nasilje. Otpor nasilju ne može da bude sveden na pojedinačan napor, već plod kolektivnog nastojanja i objedinjenog međusektorskog pristupa. Zato se na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama šalje zajednička poruka da se nasilje nad ženama i nasilje u porodici ne može i ne sme tolerisati. Neophodno da svi zajednički i istovremeno rade na ostvarivanju istog cilja. To je izgradnji društva u kome će svako nasilje biti sankcionisano, nasilnici stigmatizovani, a žrtve efikasno zaštićene.

175 miliona dinara za žensko preduzetništvo

,,U delokrugu poslova Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam je, između ostalog, i ekonomsko osnaživanje žena. Ponosan sam što zajedno sa kabinetom potpredsednika Pokrajinske vlade o preduzetništvu brinemo 365 dana u godini. Za tu svrhu smo do sada izdvojili preko 500 miliona dinara. Iznos namenjen ženama preduzetnicama u protekle dve godine iznosi preko 175 miliona dinara. U 2022. godini, Sekretarijat je realizovao dva javna konkursa, i to za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, odnosno opreme, računarske opreme, softvera. Kao i usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine, kaže Ivanišević i dodaje:

Zatim, javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine za subvencionisanje programa od javnog interesa kojima se promoviše žensko preduzetništvo. Kada sagledamo plan za narednu godinu, postoji tendencija povećanja sredstava namenjenih ženskom preduzetništvu. Smatramo da ćemo u narednoj godini moći da govorimo o iznosu koji premašuje dosadašnji“, ističe pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević.

Saradnja naučnica i privrede

On dodaje da je na ovaj način Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam u 2022. godini učinio iskorak u popravljanju generalno nezadovoljavajuće ekonomske i imovinske karte žena u AP Vojvodini. Ekonomski emapcipovana žena jeu lakšoj poziciji da se odupre partnerskom i porodičnom nasilju i izađe iz njega.

,,Intenzivno sarađujemo sa udruženjima preduzetnica i predstavnica naučne zajednice. Čitav ovaj koncept saradnje se zasniva na povećanju broja preduzetnica, kako bi se zaposlio što veći broj ljudi i povećao broj inovacija i pronalazaka kojih je malo u primeni u privredi. Cilj je da se osnažuju i ohrabruju žene da se bave preduzetništvom. Kao i da se motivišu naučnice da prezentuju rezultate naučnih radova i tako doprinesu opštem društvenom razvoju. Ostvarivanje inicijalnih kontakata između naučnog i privrednog sektora, kao i prezentacija ideja i potreba sa obe strane. Predstavljaju prvi korak u kreiranju mreže naučnica i privrednica, neophodne za puni razvoj inovativnog potencijala kako AP vojvodine, tako i Republike Srbije“, rekao dr Ivanišević.

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %