U Pančevu je instaliran instrument i laboratorijska oprema za analizu kvaliteta zemljišta i vodotokova u Južnom Banatu i Temišvarskom regionu.

Instaliran je tečni hromatograf sa masono-masenim detektorom (LC-MS/MS) marke „Thermo Fisher Scientific”. Takođe je instalirana i laboratorijska oprema za pripremu uzoraka koja uključuje digestor, centrifugu, aparat za ultračistu vodu, analitičku vagu, mlin, ultrazvučno kupatilo, sita, vakuum uparivač, itd.

Rumuni završili analize pesticida

Rumunski partner, Univerzitet prirodnih nauka „Kralj Mihaj I” iz Temišvara, završio je analize uzoraka prikupljenih u Rumuniji. U uzorcima vode i zemljišta nije uočeno prekoračenje dozvoljenih granica toksičnih metala prema propisima Evropske unije. U toku je analiza uzoraka iz Srbije. Ovde u Srbiji, na već pomenutom instrumentu i uz upotrebu ostale opreme, upravo se vrše analize pesticida i njihovih metabolita. Kod nas će se raditi analize na 280 različitih pesticida. Onda ćemo na osnovu toga uspeti da vidimo da li nešto od tih pesticida postoji ili ne postoji. Kao i da li postoji svih 280 što je vrlo vrlo teško. Nadamo se da ćemo analizom utvrditi da je sve u granicama regulative,” objasnio je dr Nenad Zarić, naučni saradnik na Biološkom fakultetu i rukovodilac istraživanja u projektu.

Kako je Zarić dodao, na ovaj način će biti ispunjen jedan od ciljeva projekta. To je uspostavljanje sistema monitoringa za prikupljanje podataka o zagađenju prirodnih resursa u pograničnom regionu.

Istovremeno se radi na knjizi smernica za poljoprivrednike čime da tretiraju svoje useve kako bi održivo koristili prirodne resurse.

U Srbiji se vrše analize

Detalji iz laboratorije.

„Kada budemo završili analize i kada budemo dobili podatke o stanju na terenu. Napisaćemo knjigu smernica u kojoj ćemo savetovati poljoprivrednike šta da rade ubuduće. Ukoliko ustanovimo da postoji višak nekih pesticida ili da ih nema uopšte onda možemo da kažemo nastavite ovako kako ste i do sada radili. Kao i smanjimo određeni pesticid i da uvedemo neku alternativu. Sve to na kraju dovodi do toga da imamo zdraviju hranu“, izjavio je dr Nenad Zarić.

Kroz mreže za obrazovanje će se ovi podaci, zajedno sa smernicama o održivom korišćenju prirodnih resursa, preneti na stanovništvo, korisnike i upravljače ovih prirodnih resursa.

„Ovo ćemo ostvariti kroz organizovanje konferencija za štampu, radionica, seminara i informativnih događaja. Na tim događajima se svi zainteresovani mogu informisati o projektu, njegovoj realizaciji i prikupljenim podacima“, zaključio je dr Nenad Zarić.

Projekat sprovode Univerzitet prirodnih nauka „Kralj Mihaj I Rumunski“ iz Temišvara i Regionalna razvojna agencija Južni Banat doo Pančevo, kroz Intereg IPA Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.