Sub. okt 1st, 2022

Osnovne nauke i održivi razvoj z fokusu su konferencije u Beogradu. Svetska konferencija o osnovnim naukama i održivom razvoju svečano je otvorena u prostorijama Srpske akademije nauka i umetnosti. Više od 60 naučnika iz celog sveta okupilo se u Beogradu kako bi predstavili značaj osnovnih nauka za održivi razvoj. Kao i napredna osnovna istraživanja u matematici, fizici, hemiji i biologiji. Zatim, vezu osnovnih nauka sa drugim naukama, inovacijama, inženjerstvom, energetskim tehnologijama, delovanjem na klimu i zaštitu okoline. Pored toga, predstavljeni su i doprinosi koje osnovne nauke pružaju medicini, zdravlju i osiguranju vode i hrane, kao i obrazovanju.

Bitno je razumeti društvene konsekvence moderne nauke


U uvodnom izlaganju gostima se obratio Vladimir Kostić, predsednik Srpske akademije nauke i umetnosti.
„Izuzetno mi je veliko zadovoljstvo što se ovakva konferencija održava u Beogradu i to baš u SANU. Nauka i njen diskurs se menjaju i vrlo je važno da razumemo društvene konsekvence koje moderna nauka nudi“, naglasio je Kostić.
Svoje zadovoljstvo zbog učešća istakla je i Marijana Dukić Mijatović, državna sekretarka u Ministarstu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
„Ministarstvo se ni u jednom trenutku nije dvoumilo da preuzme najveći deo organizacije ove konferencije. Beograd i Srbiju želimo da mapiramo tako da budu što vidljiviji u svetu, da ugostimo svetske naučnike koji se mogu umrežiti sa našim naučnicima. I da na taj način ostvarimo saradnju za zajedničke, buduće projekte“, rekla je Marijana Dukić Mijatović.

Osnovne nauke donose mir

Mišel Spiro, predsednik upravljačkog komiteta Međunarodne godine osnovnih nauka za održivi razvoj osnovne nauke opisao je kao nauke koje donose mir.
Ljudi su ovde došli sa različitih strana sveta, a sa ciljem razmenjivanja ideja i pronalaska zajedničkog rešenja za održivost. Ova konferencija je sjajna prilika za to i veoma se radujem diskusijama koje ćemo imati, a koje će zasigurno dovesti do napretka u nauci“, istakao je Spiro.
Gari Džejkobs, predsednik i generalni direktor Svetske akademije umetnosti i nauke istakao je da osnovne nauke predstavljaju srž ljudske budućnosti.
„Naš cilj je da akademsko znanje pozitivno implementiramo u zajednicu tako što ćemo naučna istraživanja i naučne radove orijentisati ka problemima održivosti. Naučna tenologija može da uradi mnogo kako bi rešila probleme koje imamo u sadašnjosti. Zato nauku želimo da usmerimo ka sigurnosti ljudi i da rešimo globalne probleme sa kojima se suočavamo“, rekao je Džejkobs.
Svetska konferencija o osnovnim naukama i održivom razvoji će trajati do 22. septembra. Tokom četiri dana biće održano 18 sesija sa 68 izlaganja. Na kraju će biti izneti zaključci sa ovog prestižnog skupa.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.