Pet. okt 7th, 2022

U Evropi prva vetrenjača pojavila se u 12. veku za proizvodnju električne energije snaga vetra se koristi od 19. veka. Poreklo i nastanak vetrenjače nije potpuno utvrđeno zbog nedostatka pouzdanih izvora. Ali prema pisanim izvorima iz Antičkog doba kao što je Hamurabijev zakon ukazuje da su prve vetrenjače sagrađene pre više od 4.000 godina. Po pisanim izvorima i Persijanci su   947. godine izgradili prvu vetrenjaču. Subotica ima veliki potencijal za obnovljive izvore energije.

Vodeće zemlje u proizvodnji električne energije od vetra su Danska (19% ukupne proizvodnje električne energije dolazi od vetra), Španija i Portugal (9%), Nemačka i Irska (6%).

Subotica ima potencijal u zelenoj energiji

Subotica je grad koji ima veliki potencijal za korišćenje zelene energije, koja se dobija od obnovljivih izvora energije. Pored sunca, biomase, geotermalnih izvora posebno mesto zauzima i energija vetra. Kako bi je pojačala efikasnost energije vetra rešenje ima subotički pronalazač Tihomir Sič.

On se pre dvadeset godina okrenuo ka inovativnim rešenjima za smanjenje zagađenja vazduha i poboljšanju kvaliteta životne sredine.Prvo je našao rešenje za mehaničko obrtno polje. Odnosno, rešenje da motor dimi manje od jedne cigarete. A onda i poseban uređaj za vetroturbine, kako bi im se pojačala snaga.

“Kao dete sam voleo bicikle i motocikle i voleo sam da ih popravljam. I tako sam došao na ideju da napravim uređaj za vetrenjače, odnosno vetroturbine.Napravio sam specijalni uređaj, odnosno menjač koji daleko mnogo povećava efikasnost vetro-turbine”, kaže naš subotički pronalazač Tihomir Sič.

Prvi pronalazak :mešoviti motor

On dalje objašnjava da je od malena imao različite ideje kako da poboljša rad različitim uređajima. Na ideju za mehaničko obrtno je došao na osnovu opisa mašine koji je dao prorok Jezekilj u Bibliji.

“Pre više od 20 godine napravio sam motor novog ciklusa, takozvani mešoviti motor. On je mešavina moto i dizel ciklusa, zeorijski je poznat. Niko ga nije bio napravio, dok ja nisam uradio patent. Da objasnim ovako, imamo motor od 5 do 6 hiljada kubika, što znači da 5 litara vazduha sagori i okrene se pet hiljada puta u minuti što znači da potroši 25.000 litara čistog vazduha da bi dobio oko 300 konja.Motor koji sam ja konstruisao potroši daleko manje vazduha pri istoj snazi. Vazduh ne zagađuje, motor ne dimi i sve je potvrđeno atestima kod renomiranih institucija. Snaga je povećana tri puta na istoj snazi motora, a potrošnja je redukovana na 40%”, rekao je subotički pronalazač Tihomir Sič.

Tihomir Sič sa svojim sinovima radi na različitim pronalascima.

Zajedno sa bratom od malena pratimo oca u njegovim eksperimentima.Cilj nam je da napravimo nešto bolje za  čovečanstvo. Mnogo smo od oca naučili i nadamo se da ćemo i mi moći da naša stečena znanja prenesemo na decu.Počeli smo sa motorima, gledamo trendove u svetu i šta bi to moglo da bude popularno. Trudimo se da idemo u korak sa vremenom, pa smo počeli da radimo na poboljšaju efikasnosti vetroturbina. U svetu se stalno govori o novim ekološkim trendovima i obnovljivim izvorima energije. Nove ideje dolaze sa vremenom, pa možda se okrenemo i drugim obnovljivim izvorima energije”, istakao je sin, Tihomir Sič.

Pojačivač za vetro-turbine

Trenutno je najaktuelnije pronalazak za vetro-turbine i bave se različitim eksperimentima. Sič objašnjava da on smatra da su laboratorija i imaju obezbeđeno finansiranje za eksperimente i buduće pronalaske. Njegovi pronalasci minimalno zagađuju okolinu.

Porodica Sič već eksperimentiše na novim inovacijama. Kako kažu rade po narudžbi i za sada ovi subotički pronasci našli su primenu u mnogim evropskim zemljama, kao i sad.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.