Uručeni ugovori za podsticanje ženskog preduzetništva. Ugovori u vrednosti od 7,5 miliona dinara za ukupno 49 preduzetnica. U Pokrajinskoj vladi upriličeno je svečano uručenje ugovora korisnicama sredstava po Javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu u 2022. godini.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević u saradnji sa Savetom za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji AP Vojvodine, sproveo je pomenuti konkurs sa ciljem dodele bespovratnih sredstava kao vida podrške ženskom preduzetništvu koji predstavlja značajan segment razvoja ukupne privrede i preduzetništva u Vojvodini.

Od samog formiranja Saveta, njegov predani tim je nastojao da što bolje i efikasnije uoči probleme i potrebe svake preduzetnice u Vojvodini. Kako bi snažnom zajedničkom podrškom doprineli boljem položaju žena u biznisu. Na čelu Saveta je potpredsednik Pokrajinske vlade, Branko Ćurčić, koji i sam kaže da pruža podršku ženskom preduzetništvu, preduzetnicama, vrednujući njihovu istrajnost i kreativnost.

,,Utrošena sredstva po javnom pozivu su najbolji pokazatelj uspešnosti sprovođenja istog. Naš utrošak je 100 odsto. Utvrđeno je da je pristiglo ukupno 156 prijava, od čega je bilo sredstava za 31 prijavu za kapitalne subvencije. Tačnije za kupvonu mašina i opreme i za 18 prijava za tekuće subvencije namenjene za troškove usluga. Ukupna sredstva za kapitalne subvencije iznosila su pet miliona, a za tekuće 2,5 miliona dinara. Ukupna vrednost traženih kapitalnih subvencija po konkursu je nešto manje od 19 miliona dinara. Dok je za tekuće zahtevani iznos nešto manji od 4 miliona dinara“, rekao je potpredsednik Ćurčić.

Veći broj prijava za konkurs ženskog preduzetništva

Potpredsednik Ćurčić je izrazio nadu da će broj zainteresovanih i prijavljenih preduzetnica i po narednim javnim pozivima biti još veći, kako bi se realizovao što veći broj projekata.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je sproveo konkurs namenjen ženskom preduzetništvu. Korisnice sredstava su ovim konkursom dobile priliku da konkurišu za refundaciju troškova, u ukupnoj vrednosti od 7,5 miliona dinara. I to za nabavku mašina, odnosno opreme, računarske opreme, softvera ili usluge. Sve u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga.

Ekonomsko osnaživanje žena je bitno

Prema rečima pokrajinskog sekretara dr Nenada Ivaniševića, naše zajedništvo danas pokazuje koliko nam je tema jačanja i ekonomskog osnaživanja žena veoma značajna i da samo ekonomski samostalna žena jeste i slobodna žena.

,,Ovaj konkurs pokazuje jasno opredeljenje Pokrajinske vlade koliko je ova tema značajna i važna. Nema slobodne žene ukoliko ona nije samostalna. Ukoliko ona sama ne odlučuje o tome da li će da radi, čemu je sklona, da li će da razvija sopstveni biznis. Kao i gde će da traži svoje mesto pod suncem. To je odluka same žene. Žena nije ničije vlasništvo i vreme je da promenimo narative i percepciju“, rekao je dr Ivanišević.

On je dodao da će se praksa raspisivanja konkursa namenjenog ženskom preduzetništvu nastaviti. Zahvalio se kabinetu potpredsednika Pokrajinske vlade, Savetu i zaposlenima u Sekretarijatu na predanom radu i požrtvovanju prilikom sprovođenja konkursa.

Bespovratna sredstva po ovom konkursu odobrena su u visini do 90 odsto od fakturne, odnosno kupovne vrednosti bez PDV-a. Opseg odobrenih sredstava po korisniku iznosio najmanje 50.000 dinara, dok je maksimalan iznos utvrđen u odnosu na predmet nabavke. Na osnovu odluke po ovom javnom konkursu, 31 preduzetnica je korisnica sredstava po osnovu kapitalnih, a 18 po osnovu tekućih subvencija.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.