Uto. okt 4th, 2022

Poslovni inkubator Subotica jedan od dobrih primera kako se privreda pomaže. To je zaključio pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević nakon obilaska. On se zahvalio direktoru na uspešnom dugogodišnjem poslovanju. Ivanišević je sa upravom razgovarao o podršci, problemima i potrebama poslovnih inkubatora u Vojvodini. Isto tako, bilo je reči i o unapređenju postojećeg poslovanja inkubatora, sa ciljem poboljšanja poslovne klime za startap preduzeća.

,,Svi mi koji smo odgovorni za privredu na teritoriji AP Vojvodine moramo da sarađujemo. Upravo ta saradnja biznis inkubatora, slobodnih zona, privrede i univerziteta jeste važna da bismo ostali ono što jesmo“, rekao je Ivanišević.

On je podsetio da je na međunarodnoj izložbi u Dubaiju jasno istaknuto da je Vojvodina centar IT industrije i digitalne poljoprivrede u čitavom regionu.

Ivanišević i Ivanović nakon obilaska Poslovnog inkubatora razgovaraju o budućoj saradnji.

,,Pokrajinska vlada, preko posebnih programa razvoja, pomaže rad biznis inkubatora. Današnja poseta ima za cilj da se napravi jedinstvo u Subotici između Inkubatora, Ekonomskog fakulteta i slobodne zone. Ideja je da se na fakultetu razviju posebni programi kraće i brže obuke u sektoru informaciono komunikacionih tehnologija za lica koja su fakultetski obrazovana. Sve prema potrebama tržišta rada“, rekao je Ivanišević.

Poslovni inkubator pruža razne usluge „stanarima“

Poslovni inkubator Subotica, koji postoji od 2006. godine. Koncipira svoj rad sa ciljem da pruži podršku razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, tako što pruža tehničke, poslovne i edukativne usluge svojim ,,stanarima“.

Pored toga, samom poslovnom klimom koju gradi godinama unazad, uz adekvatnu infrastrukturu, ovaj Inkubator se pokazao kao veoma povoljan i efikasan za rast i razvoj preduzeća.

Prema rečima direktora PI Subotica, Srđana Ivanovića, najvažnija misija inkubatora je upravo pomoć i podrška stanarima. Trenutno ima jedanaest stanara, kako na lokalnom, tako i na pokrajinskom nivou. Pomaže se onima koji su tek osnovali firme, tako i onima koji posluju već nekoliko godina.

U okviru svog obrazovnog sektora, Poslovni inkubator Subotica organizuje obuke shodno potrebama preduzetnika, počev od najsavremenijih poput digitalnog marketinga, projektnih manifestacija i slično. Obuke obuhvataju i osnovne poslovanja, a bave se i humanitarnim radom i donatorstvom.

Obilazeći poslovni prostor, Ivanišević se uverio da su kapaciteti Poslovnog inkubatora Subotica trenutno popunjeni. Sami profili stanara su raznovrsni, počev od proizvodnog, IT, usluga štampe i drugo. Same kompanije nisu starije od dve godine.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.