U pripremi su inovativni modeli upravljanja lučkim otpadom

Malo ko se bavi sa lučkim otpadom.Projekat ECOWAVES (https://ecowaves.adrioninterreg.eu) realizuje 8 partnera iz 7 evropskih zemalja u okviru Interreg V-B Jadransko-jonskog programa (ADRION). Otpočeo je u martu 2020. godine i trajaće do kraja avgusta 2022. godine.

Prepoznajući ekološke rizike vezane za ilegalno odlaganje brodskog otpada i neadekvatno upravljanje otpadom u lukama, ECOVAVES se fokusira na ostvarenje dva cilja. Prvi je kreiranje transnacionalne strategije za upravljanje otpadom u lukama. Drugi je formiranje transnacionalne mreže za zaštitu životne sredine u području luka. Glavni rezultati će biti:

nove transnacionalne smernice,

inovativni modeli upravljanja lučkim otpadom,

lučke oblasti opremljene eko ostrvima i svetlosnim signalnim sistemom.

Kao i oprema za monitoring sa najsavremenijim tehnologijama, kao i sporazumi koje potpisuju kompanije za krstarenje.

14. decembra 2021. godine, Eko zona Ada Huja doo, projektni partner iz Srbije, organizovala je okrugli sto o rezultatima SWOT analize postojećih zakona i propisa za upravljanje lučkim otpadom. Analiza je ranije ove godine urađena u svakoj od zemalja koje učestvuju u projektu. Događaj se organizovao online, a bili su i oni koji su i fizički prisustvovali. Bilo je oko od 30 učesnika.

Diskusija je dovela do zaključka da u svakoj zemlji uključenoj u projekat postoji prostor za poboljšanje u pogledu unapređenja postojeće regulative. Kao i u njenom sprovođenju u praksi. Projekat ECOWAVES predstavlja izuzetnu priliku za interesne strane iz svih zemalja da zajedničkim naporima dođu do najboljih lokalno primenljivih rešenja.