Pet. avg 19th, 2022

Unapređenje ženskog preduzetništva biće u fokusu i naredne godine. Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, u prisustvu saradnika, sastao se direktorkom Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije, Branislavom Simanić i razgovarao na temu o unapređenju ženskog preduzetništva i uspostavljanju efikasnijih mera podrške ovom važnom privrednom sektoru, sa posebnim fokusom na novi ciklus konkursa u 2022. godini.

Na sastanku bilo je reči o uspostavljanju efikasnije saradnje i potpisivanju sporazuma o saradnji u decembru mesecu. Cilj je zajedničko organizovanja ,,otvorenih dana“. Oni će biti namenjeni preduzetnicima i ranjivim kategorijama u preduzetništvu. Jedan od aspekata susreta je svakako razmena iskustava, znanja i primera dobre prakse. Poseban akcenat u razgovoru je stavljen i na zajedničko delovanje kroz vidove institucionalne podrške preduzetništvu.

Preduzetništvo nije odlika pola

,,Preduzetništvo kod žena nije odlika pola. Preduzetništvo odlika osobe koja želi da se bavi preduzetništvom, stoga je ova oblast za nas veoma značajna. U toku ove godine smo ženskom preduzetništvu pomogli u tri segmenta. Prvi je svakako konkurs za žensko preduzetništvo, gde smo izdvojili 20 miliona dinara. Kao uslov postavili i kriterijum da su žene upravitelji u preduzeću, a vodeći računa i o broju žena angažovanih u preduzeću. Prvi put smo sa Razvjonim fondom napravili zajedničku kreditnu liniju gde su podržane žene u turizmu. U ukupnim konkursima Sekretarijata, a tu govorimo o preko 200 miliona dinara, preko 40 odsto su aplikanti žene, što je veoma značajno“, istakao je dr Ivanišević.

On je dodao da se nastavlja sa razgovorima o nastavku saradnje sa PKS-om. U predlogu budžeta biti opredeljena sredstva za poseban konkurs namenjen podršci ženskom preduzetništvu.

Cilj Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije je rad na unapređenju i razvoju preduzetništva u Srbiji. I to kroz rad dve organizacione jedinice – Stručnu službu za podršku Parlamentu preduzetnika i Kancelariju za preduzetništvo. 

Branislava Simanić iz PKS-a je istakla da je na teritoriji Vojvodine evidentirano oko 55.000 preduzetnika. Od toga preko 20.000 jesu preduzetnice. Ona je posebno istakla Sekciju za žensko preduzetništvo PKS-a koja u mnogome nastoji da utiče na ekonomsko osnaživanje žena preduzetnica u Srbiji. Pored toga, bave se i promocijom razvoja ženskog preduzetništva. Tako što pomažu im da nastupaju na sajmovima, plasiraju svoju robu i usluge na strana tržišta, a uz organizaciju čitavog niza besplatnih edukacija, insistirajući na digitalizaciji poslovanja i na inovativnosti.

Simanićeva i Ivanišević o budućim planovima razvoja ženskog preduzetništva.

Prezentovanje ženskog preduzetništva na predstojećem sajmu

Simanićeva je dodala da je formiran i sektor za omladinsko preudzetništvo, kako bi podstakli što veći broj mladih da započnu sopstveni posao. Na taj način se otvaraju nova radna mesta i prihoduju u Republici Srbiji. 

Ključne teme su bile i zajedničko organizovanje i nastup privrede i privatnog sektora Republike Srbije, kao i AP Vojvodine, na predstojećem Sajmu preduzetništva. Sajam se održava krajem marta meseca 2022. godine na Novosadskom sajmu. Organizator je Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, uz podršku Novosadskog sajma. Ovim povodom će Privredna komora Srbije uzeti aktvno učešće u organizacionim aktivnostima ove sajamske manifestacije. Daće doprinos kroz učešća privrednika iz čitave zemlje i regiona. Zatim biće edukativnih radionica, organizacija B2B susreta i drugih vidova javnog nastupa. Sve je u cilju romovisanja i umrežavanja privrede zemlje i regiona.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.