„Ponjavica“ bila inspiracija za decu

Park prirode „Ponjavica“ bio je inspiracija učenicima iz Pančeva. U okviru projekta „Flora i fauna grada Pančevo“, u organizaciji Udruženje građana „Malin“ deca predškolskog i školskog uzrasta, kao i roditelje i učitelje posetili su „Ponjavicu“.

Grupna slika


U toku posete i šetnje pored reke (Banatski Brestovac, Omoljica), deca su realizovala nekoliko zadataka. Prepoznavala su prisustvo elemenata prirode u mestima kroz koja prolaze, kao i u predmetima koje vide.  
U toku šetnje učenici su fotografisali zanimljive predmete koje su primetili u prirode. Nakon toga, usledio je ručak u Omoljici i održana je likovna radionica. Decu je tokom šetnje animirala profesorka Cica Stanić.

Deca istražuju floru i faunu u Ponjavici.


Krajnji cilj ovog projekta jeste približavanje dece prirodi, u ovom slučaju spomeniku prirode Ponjavica, koji se nalazi u njihovoj neposrednoj blizini.U realizaciji ovog projekta učestvovali su učenici četvrtog razreda OŠ „Branko Radičević“ iz Pančeva, polaznici Ateljea „Mali genije“ kao i učenici „Studija Pčelica D.“

Učenici u obilasku Parka prirode „Ponjavica“

Projekat „Flora i fauna Grada Pančeva“ se realizuje uz podršku grada Pančevo – Sekreterijata za zaštitu životne sredine.
Za sadržaj priloga i članaka odgovornost isključivo snosi Udruženje građana „Malin“ i redakcija portala “Ecofeminizam”. Stavovi koji su u tekstu ne odražavaju nužno sta
vove lokalne samouprave Pančeva.