Pet. avg 19th, 2022

Film „Jezik i stvarnost“ u produkciji ShockART biće prikazan u Subotici.  Izradu filma podržala je Misija OEBS-a u Srbiji. Nakon projekcije filma planirana je diskusija o rodno osetljivom jeziku.

Promocija će se održati u četvrtak, 18. novembra 2021, od 17:00-19:00 časova  u prostoru Savremena galerija, ulica Ferenca Rajhla 5, Subotica.

U dokumentarnom filmu Jezik i stvarnost  predstavnice i predstavnici stručne javnosti, kao i sami jezički praktičari i praktičarke, govore o važnoj ulozi koju jezik ima u formiranju mišljenja i stavova u društvu.

Misija OEBS-a u Srbiji sprovodi rodnu perspektivu u svojim aktivnostima i projektima od 2002. godine. To podrazumeva i njenu primenu na lokalnom nivou. Misija podržava upotrebu rodno inkluzivnog jezika u javnoj upravi kao jednog od alata za uticanje na stavove, ponašanje i percepciju različitih društvenih grupa. U tu svrhu, Misija je pripremila Vodič za javnu upravu 2019. godine. Vodič nudi jezičke norme i preporuke usmerene na smanjenje stereotipa o sociokulturnim ulogama koje se pripisuju muškarcima i ženama. Kao i o stavovima prema različitim manjinskim grupama. Na ovaj način, javne službenike treba podsticati da u svojoj svakodnevnoj pisanoj i govornoj komunikaciji pažljivo razmotre pitanje rodne osetljivosti i nediskriminacije.

U razgovoru o rodno osetljivom jeziku nakon filma govoriće sa Instituta društvenih nauka dr Mirjana Dokmanović. Učestvovaće i  dr Margareta Bašaragin iz Udruženja „Ženske studije i istraživanja“, podružnica Subotica. 

Govoriće se o važnosti promovisanja rodno osetljivog jezika kao jednog aspekta borbe protiv diskriminacije. Kao i protiv nevidljivosti žena i ženskog rada u našem društvu.
Razgovor moderira Maja Mićić, predstavnica odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbije.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.