Pet. avg 19th, 2022

Džosien Smit je programska koordinatorka za SIX Wayfinder i Funders Node. Na tom mestu razvija programske strategije kao i njihovu primenu. Njen fokus je na sakupljanju tržišnih podataka koje potom deli sa partnerskim organizacijama. Takođe se bavi i pospešivanjem kapaciteta za sistemsko promišljanje u raznim kontekstima i praksama.

Kao iskusna edukatorka, Džosien je osmislila nekoliko radionica i organizovala konferencije tokom rada za Makesense. Reč je o globalnoj društvenoj organizaciji za građane, privrednike i druge organizacije. Nominovana je za RSA Fellow nagradu 2014 godine dok je bila na čelu bristolske prve i najveće konferencije o društvenom privređivanju. Postala je stipendistkinja univerziteta London College of Political Technologists jula 2019 godine. Završila je sociologiju na Univerzitetu u Bristolu, sa fokusom na društvene inovacije, društveno preduzetništvo i međunarodni razvitak.

„Proteklu deceniju sam naučila da zajednica nikada nije statična i da se dešava na raznoraznim stepenima: ličnom (npr. prostori za rast, učenje i razmišljanja kao i prostori gde možemo biti viđeni i gde se možemo čuti); međuljudskom(odnosi, vrednosti, perspektive, saradnja, deljene iskustava i sećanja); i strukturnom (prilike i barijere, odnosi sa drugim zajednicama, pristup resursima, infrastruktura, legislatura…).“

„Specifično, da bi filantropija zaista počela da se bavi nastojanjima da se izgrade zajednice, mora ozbiljnije da preispita same te strukture koje drže zajednice potkapaciranima. Te strukturne promene mogle bi da uključe, na primer, poreze, limite na bogaćenje, plate i beneficije zaposlenih, zdravstvenu brigu, prilagođavanje ulaganja ESG standardima, i naravno, morale bi da se adresiraju istorijske nepravde u formi reparacija (ne samo grantova već i deljenja akcija), kao i mnoge druge stvari.“

Ceo intervju pročitajte na sajtu: https://www.rwfund.org/2021/09/07/josiane-smith-otvoriti-prostor-za-inovaciju/

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.