Pet. avg 19th, 2022

Subotičani mogu da učestvuju u kreiranju gradskog budžeta. Budžetski proces pripreme budžeta za 2022. godinu i naredne dve budžetske godine u toku i da sva zainteresovana lica mogu uzeti učešće u pripremi istog.
Grad Subotica ove godine sprovodi proces participativnog budžetiranja. Participativno planiranje budžeta je uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju novca prikupljenog kroz poreze i druge javne prihode. Sve u cilju poboljšanja kvaliteta života u jednoj zajednici i u skladu sa prioritetima razvoja našeg grada i realnim mogućnostima finansiranja projekata.
Tim povodom sprovodi se anketiranje građana koje će se organizovati od 7. septembra do 30. septembra. Anketiranje se realizuje u svim Mesnim zajednicama, Uslužnom centru Gradske kuće i na sajtu Grada Subotice. Ovde možete pogledati raspored rada ovde.

Građani i sva zainteresovana lica imaju priliku da popunjavanjem Upitnika daju svoje predloge za projekte koji bi učinili život u našem gradu kvalitetnijim i lepšim. Popunjene upitnike potrebno je da ubacite u najbližu kutiju za prikupljanje predloga. Elektronska verzija Upitnika se nalazi na sajtu www.subotica.rs, a popunjen upitnik može da se pošalje na upitnik@subotica.rs.
Nakon prikupljanja predloga izvršiće se analiza predloženih projekata. O rezultatima analize odnosno uvrštenim projektima u nacrt budžeta grada za 2022. godinu javnost će biti obaveštena putem zvaničnog sajta Grada Subotica. Isto tako biće i organizovana javna rasprava o budžetu.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.