Prekida se dodele subvencija za kupovinu hibridnih vozila

Ministarstvo zaštite životne sredine na osnovu člana 8. st. 2. i 3. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine hibridnih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon) („Službeni glasnik RS” br. 156/20 i 53/21), izdaje sledeće 

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se zainteresovane strane da se prekida postupak dodele subvencija za kupovinu novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon). 
Zaključno sa danom 13.08.2021. godine, obustavlja se prijem Zahteva za subvencionisanu kupovinu novih vozila i prekida se postupak dodele subvencija za 2021. godinu. 

Visina opredeljenih subvencija u tekućoj godini iskorišćena je pre isteka kalendarske godine.