Mladi o klimatskim promenama: „Moramo hitno da se pokrenemo”

Mladi o klimatskim promenama govorili su u okviru projekta „Na mladima klima ostaje”. Povodom Međunarodnog dana mladih, polaznici projekta pripremili su poruku javnosti o problemu klimatskih promena i njihovom uticaju da našu budućnost.

Reč je projektu saradnje sa mladima u Srbiji i WWF o klimatskim promenama i njihovom uticaju na budućnost mladih. Izveštaj Međuvladinog panela UN o klimatskim promenama (IPCC), je još jednom upozorio na važnost hitnog i odlučnog reagovanja. Mladi u Srbiji poručuju da moramo „da zajedno zaustavimo apokalipsu”. Kao i da „hitno da se pokrenemo jer sve zavisi od nas”.

Za klimatske promene mlade treba osnažiti

Projekat „Na mladima klima ostaje” omogućava mladima da pokrenu inicijative za ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promenama. U okviru projekta, učesnici su imali priliku da steknu znanja iz oblasti razvoja građanskih inicijativa. kao i komunikacija, javnog zagovaranja, angažovanja zajednice i razvoja politika kroz prizmu klimatskih promena u Srbiji. Po završetku treninga, započeli su sopstvene inicijative. One će biti na jesen predstavljene na Omladinskom klimatskom forumu u organizaciji WWF-a na nacionalnom i regionalnom nivou.

Mladi će kreirati inicijative koje će raditi na podizanju svesti o uticaju klimatskih promena na biološku raznovrsnost, promociju korišćenja obnovljivih izvora energije. Kao i obrazovanje i uključivanje vršnjaka u borbi protiv klimatskih promena, društveno odgovorna rešenja za odlaganje otpada i bacanje hrane, kao i promovisanje održivih ekoloških navika sa ciljem smanjenja emisija ugljenika.

U projektu je do sada učestovovalo 15 mladih lidera i liderki uzrasta od 15-24 godine iz čitave Srbije. Videli smo na delu njihov polet i želju da se uključe. Da doprinesu i da se angažuju, ali i njihovu sposobnost da samostalno sprovode aktivnosti uz našu podršku. Njihove generacije će osetiti razorne posledice klimatskih promena. Stoga je sve važnije uključiti. zatim, osnažiti i podržati mlade koji žele svojim aktivnostima da se uključe u pitanja zaštite životne sredine. Na taj način će i osigurati budućnost naše planete, našeg doma. Ovo je sam početak saradnje i međusobne podrške mladih i WWF-a. Radujemo se da vidimo šta će nam još doneti.”,  ističe Mina Mirić, koordinatorka projekta „Na mladima klima ostaje” iz WWF Adrije.

WWF poziva građane da pogledaju video poruku mladih i podele je sa svojim bližnjima, kao i da prate dalje vesti o njihovim omladinskim inicijativama. Omladina u Srbiji je svesna problema koji klimatske promene predstavljaju. Na današnji Dan mladih, poslušajmo šta nam govore.