Pet. avg 19th, 2022

Mladi o klimatskim promenama govorili su u okviru projekta „Na mladima klima ostaje”. Povodom Međunarodnog dana mladih, polaznici projekta pripremili su poruku javnosti o problemu klimatskih promena i njihovom uticaju da našu budućnost.

Reč je projektu saradnje sa mladima u Srbiji i WWF o klimatskim promenama i njihovom uticaju na budućnost mladih. Izveštaj Međuvladinog panela UN o klimatskim promenama (IPCC), je još jednom upozorio na važnost hitnog i odlučnog reagovanja. Mladi u Srbiji poručuju da moramo „da zajedno zaustavimo apokalipsu”. Kao i da „hitno da se pokrenemo jer sve zavisi od nas”.

Za klimatske promene mlade treba osnažiti

Projekat „Na mladima klima ostaje” omogućava mladima da pokrenu inicijative za ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promenama. U okviru projekta, učesnici su imali priliku da steknu znanja iz oblasti razvoja građanskih inicijativa. kao i komunikacija, javnog zagovaranja, angažovanja zajednice i razvoja politika kroz prizmu klimatskih promena u Srbiji. Po završetku treninga, započeli su sopstvene inicijative. One će biti na jesen predstavljene na Omladinskom klimatskom forumu u organizaciji WWF-a na nacionalnom i regionalnom nivou.

Mladi će kreirati inicijative koje će raditi na podizanju svesti o uticaju klimatskih promena na biološku raznovrsnost, promociju korišćenja obnovljivih izvora energije. Kao i obrazovanje i uključivanje vršnjaka u borbi protiv klimatskih promena, društveno odgovorna rešenja za odlaganje otpada i bacanje hrane, kao i promovisanje održivih ekoloških navika sa ciljem smanjenja emisija ugljenika.

U projektu je do sada učestovovalo 15 mladih lidera i liderki uzrasta od 15-24 godine iz čitave Srbije. Videli smo na delu njihov polet i želju da se uključe. Da doprinesu i da se angažuju, ali i njihovu sposobnost da samostalno sprovode aktivnosti uz našu podršku. Njihove generacije će osetiti razorne posledice klimatskih promena. Stoga je sve važnije uključiti. zatim, osnažiti i podržati mlade koji žele svojim aktivnostima da se uključe u pitanja zaštite životne sredine. Na taj način će i osigurati budućnost naše planete, našeg doma. Ovo je sam početak saradnje i međusobne podrške mladih i WWF-a. Radujemo se da vidimo šta će nam još doneti.”,  ističe Mina Mirić, koordinatorka projekta „Na mladima klima ostaje” iz WWF Adrije.

WWF poziva građane da pogledaju video poruku mladih i podele je sa svojim bližnjima, kao i da prate dalje vesti o njihovim omladinskim inicijativama. Omladina u Srbiji je svesna problema koji klimatske promene predstavljaju. Na današnji Dan mladih, poslušajmo šta nam govore.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.