Aktuelno

Pametna rešenja za osiguranje poljoprivrede

0 0
Read Time:2 Minute, 0 Second

BEACON softversko rešenje koristi satelitske tehnologije i “pametne ugovore” bazirane na blokčejnu u procesima osiguranja poljoprivrede. To direktno vodi ka smanjenju operativnih i administrativnih troškova i samoj automatizaciji tradicionalnog procesa osiguranja.

Među različitim oblastima osiguranja, osiguranje poljoprivrede najviše zavisi od vremenskih uslova. Naime, obračuni premija i razvoj novih proizvoda u ovoj grani osiguranja su u velikoj meri zavisne od konstantno promenljive klime. Kao i velike varijabilnosti ekstremnih vremenskih neprilika za koje istorijski zapisi obično ne postoje ili nisu dovoljno precizni. Takođe, procena štete i sama obrada podataka o šteti predstavljaju prilično skupe procese. Ti procesi podrazumevaju fizičku verifikaciju i inspekciju. To direktno povećava operativne i administrativne troškove. Pored toga, procena štete „na licu mesta“ nosi povećanu verovatnoću pravljenja „subjektivne greške“ od strane samih inspektora.

BEACON ima holistički pristup razvoja

Međunarodni BEACON projekat razvija komercijalni paket softverskih usluga koji spaja najnovije satelitske tehnologije sa naprednim servisima vremenske prognoze i blokčejn tehnologijom. Na taj način kompanije koje se bave osiguranjem poljoprivrede dobijaju kompletnu i isplativu paletu servisa koji znatno smanjuju uticaj vremenske nepredvidljivosti prilikom procene rizika. Osim toga, BEACON rešenje znatno smanjuje potrebu izlaska na teren radi provere šteta. Zatim, administrativne troškove za praćenje indeksa osiguranika, te olakšava vođenje i kreiranje personalizovanih ugovora.

Tokom prethodnih meseci, navedeni BEACON-ovi servisi su validirani uz potpunu operativnu integraciju i adaptaciju prema korisničkim potrebama pilot kompaniji. U tri različita operativna okruženja osiguravajućih kuća iz Srbije, Španije i Grčke. U toku samog BEACON pilota, pratile su se strogo definisane smernice kako bi se osigurali precizni rezultati testiranja i obezbedilo prikupljanje vrednih povratnih informacija od samih korisnika.

Jedinstvenost BEACON-a se ogleda u njegovom holističkom pristupu razvoja samog rešenja, koji spaja nekoliko tehnoloških, metodoloških i biznis inovacija. I sam kreira novu sveobuhvatnu alatku koju mogu da koristite svi pružaoci usluga osiguranja poljoprivrede. Dodatno, inovativnost BEACON-a se ogleda i u načinu korišćenja satelitskih podataka, gde se ide korak dalje u odnosu na način na koji se danas koriste ovi podaci za praćenje useva i vremenskih prilika. Zatim, procenu rizika i izloženosti, vođenje i postupanje sa štetama, otkrivanje potencijalnih prevara, razvoj indeksa, itd. Konačno, korišćenjem BEACON alata, tradicionalni sektor osiguranja poljoprivrede se transformiše u moderan i inovativan.

U razvoj  BEACON rešenja su uključeni partneri iz nekoliko zemalja: KARAVIAS, AgroApps i ETAM (Grčka), Universidad Politécnica de Madrid (Španija), Etherisc GmbH (Nemačka) i 2 partnera iz Srbije – Građevinski fakultet iz Beograda i privatna kompanija InoSens iz Novog Sada.

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %