Uto. avg 9th, 2022

Prvi semestar Druge Digitalne feminističke škole se završio. Polaznici i polaznice uživaju u letnjem raspustu. Druga Digitalna feministička škola je zamišljena i realizovana kao dvosemestralni obrazovni program koji pruža osnovne uvide o istoriji pokreta za ženska prava. Zatim, feminističkim teorijama, i drugim povezanim društvenim i političkim pitanjima. Pored teorijskih znanja, cilj DFŠ je i da podstakne i praktične veštine bezbednog korišćenja modernih tehnologija, mentorsku pomoć u pisanju različitih žanrova, kao i osnovne veštine komunikacije.

Digitalna feministička škola u okviru prvog semestra, polaznice/ci su imali priliku da nauče neke od osnova feminističke teorije. Da se poznaju sa feminističkim pokretom na ovim prostorima ali i šire. Zatim, da usvoje znanja o položaju marginalizovanih grupa. Pored toga, učestvovali su u radionicama različitih tema – od debatnog kluba, preko feminističke analize popularne kulture pa sve do osnova digitalne bezbednosti.

U drugom semestru, polaznici će imati predavanja o različitim temama važnim za feminističku teoriju i praksu. Biće i zanimljivih radionica. Na kraju drugog semestra, umesto završnog rada, polaznice/ci će pripremiti feminističke fanzine koje su napravili i čije objavljivanje je planirano za jesen 2021. godine.

„Prvi semestar Druge DFŠ je bio zanimljiv i intenzivan proces usvajanja znanja primene kritičke feminističke analize sveta oko nas. Kroz planiranje i realizaciju nekoliko inicijativa. Kao i i građenja feminističke mreže u regionu ali i šire“, navodi se na sajtu za Ženske studije.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.