Pon. okt 3rd, 2022

“EcoBikeNet-Zajednički razvoj prekogranične mreže biciklističkih staza koja ima pristup prirodi“ , naziv je konferencija koja je održana u Novom Sadu. Reč je o projektu izrade odgovarajuće projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke staze i turističke signalizacije ka zaštićenim područjima na delu rute Eurovelo 1. To je i jedan od  preduslova za izgradnju biciklističkih staza kroz Mađarsku i Srbiju na ovoj ruti. Ovaj koridor definiše Evropska biciklistička federacija sa ciljem da poveže sever i jug evropskog kontinenta.

Realizacija projektnih zadataka predstavlja doprinos projektnih partnera razvoju međunarodnog biciklističkog koridora Eurovelo 11.

EcoBikeNet za razvoj međunarodnog koridora

Biciklističke staze koje budu izgrađene u okviru budućih projekata na osnovu projektno tehničke dokumentacije i postavljene turističke signalizacije ka zaštićenim područjima značajno će doprineti promovisanju zdravijeg načina života. Izmeštanje biciklističkog saobraćaja sa glavnih puteva na kojima se taj saobraćaj trenutno odvija, kao i razvoj cikloturizma i ekoturizma.

,,Partneri smo na jednom projektu koji je veoma bitan za razvoj i naše privrede i turizma. Kao  i pokazatelj postojećih i razvoja potencijala životne sredine naše zemlje. Predviđena  biciklistička trasa prolaziti dobrim delom kroz našu zemlju. Ona obuhvata veliki broj zemalja, što znači da će svi turisti voljni da voze bicikl moći da prenoće na pojedinim lokacijama i moći da vide šta to Srbija nudi. Projekat je baziran na ostvarenju osnovnog uslova, što podrazumeva izradu projektno tehničke dokumentacije. Izradom dokumentacije će se ostvariti uslov za početak izgradnje te staze”, kaže Brankica Tabak, podsekretarka Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Skup je održan u  Privrednoj komori Vojvodine, u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Vodeći partner na projektu je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam. Partneri su Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine i NIF akcionarsko društvo za razvoj nacionalne infrastrukture (Mađarska).

Povezivanje biciklističkim stazama Srbije i Mađarske

Projekat je započeo 1. decembra 2020 godine i trajaće 18 meseci, sa ukupnim budžetom od 353.735,70 evra. Realizuje se u okviru trećeg poziva Intereg – IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija.

Ideja razvoja cikloturizma, odnosno turizma namenjenog posetiocima koji turistički prolaze Evropu na biciklu veoma značajna, ocenio je dr Nenad Ivanišević pokrajinski sekretar za privredu.

Ivanišević: Razvoj cikloturizma je veoma bitno

O projektu „EcoBikeNet“su govorili i menadžer projekta Milan Iličić, iz Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, kao i Lorand Vigh iz Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.