Pena na jezeru Palić zabrinula građane

Pojava pene u Palićkom jezeru je posledica normalnih bioloških procesa. Pena se pojavljuje u periodima kada su jaki talasi, na sličan način kao što nastaje i morska pena.

„Palićko jezero je hipertrofnog tipa, što znači da je produkcija algi i modrozelenih algi velika. Zbog toga ima i karakterističnu zelenu boju. Brojnost modrozelenih algi je najveća upravo u turističkom sektoru, gde je veliki deo obale pod obaloutvrdom. Količina prirodne vegetacije (trske i vodenih biljaka) – najmanja. Kada u sklopu prirodnog životnog ciklusa dođe do odumiranja algi koje su se prenamnožile, dolazi do organskog raspadanja. Tada se u vodi oslobađaju proteini i druge organske materije koje smanjuju površinski napon vode i deluju poput prirodnih deterdženata.  Pod udarom jakih talasa, dolazi do penušanja, a ponekad se stvara i gusta pena. Na toj površini se vide ćelije modrozelenih algi“, navodi se u saopštenju Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, grada Subotice.

Projekat zaštite jezera Palić i Ludoš

Merema na poboljašnju kvalitata vode koje Grad Subotica trenutno realizuje i uspostavljanjem zaštitnih pojaseva oko jezera, omogućiće se obnavljanje vegetacije u priobalju. Smanjiće se priliv nutrijenata sa okolnih njiva, zbog čega bi trebalo da se ovakve pojave ubuduće sve ređe dešavaju.

Da podsetimo, u Subotici se realizuje projekat  „Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš“, za koji je obezbeđena bespovratna donacija Vlade Republike Nemačke. Cilj projekat jeste poboljšanje kvaliteta vode Palićkog i Ludaškog jezera. Prerađena otpadna voda koja se ispušta iz postrojenja za preradu otpadnih voda Subotice čini oko 2/3 priliva u Ludaško jezero. Ostatak čini površinski i podzemni dotok vode iz obližnjeg područja. Zapremina jezera je oko 10 miliona m³, a razmena vode traje oko 7-8 meseci. Zbog toga je kvalitet efluenta iz PPOV od najveće važnosti za vodne uslove u jezeru Ludaš. Kanal Tisa-Palić završen je 1995. godine sa ciljem da puni jezero Palić vodom iz Tise. Ovaj potez se pokazao neekonomičnim i zbog toga se ne koristi.

Kanal Palić-Ludaš izliva se iz Palićkog jezera i predstavlja glavni priliv vode u Ludaško jezero. Jasno je da kvalitet vode Palića utiče na kvalitet vode Ludaša. Ludaško jezero se ispušta u reku Kereš, koja je pritoka reke Tise, a koja se opet uliva u Dunav.