U Somboru su postavljeni kontejneri za staklenu ambalažu.Nemačka razvojna saradnja – GIZ, u saradnji sa operaterima ambalažnog otpada – kompanijama Sekopak, Pakomak i Ekopak. „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu” realizuje se uporedo u Srbiji, Severnoj Makedoniji, odnosno Bosni i Hercegovini. Cilj projekta je da se poveća količina prikupljene i reciklirane staklene ambalaže za 20 odsto.

Botellas de vidrio

Da Sombor opravdava epitete zelenog grada, pokazuju brojni projeti posvećeni zaštiti životne sredine. Na pitanje: Gde odneti staklenu ambalažu ?, stanovnici Sombora imaju odgovor. Gradska uprava je dobila 150 kontejnera za odlaganje staklene ambalaže koji su postavljeni u gradu i okolini.

 U gradskoj upravi kažu da je u planu da se postave i kontejneri za sakupljanje limenki i papira.

“Ovo je jedan od bitnijih projekata za grad Sombor. Uspeli smo da dobijemo  150 kontejneraza staklenu ambalažu. Postavljeni su u gradu Somboru i 15 naseljenh mesta. Cilj projekta je da svako od nas napravi mali korak i taj deo staklene ambalaže odvoje. Krajnji cilj nam je povećamo sakupljanje staklene ambalaže za 20% što će biti ispunjeno”, rekao je Antonio Ratković, gradonačelnik Sombora.

Reciklažom se smanjuje potrošnja energije za 40%, zagađenje vazduha 20% i korišćenje vode za 50%. Reciklažom jedne flaše od stakla uštedi se energija koja je dovoljna da sijalica od 100W svetli 4h!Staklo može da se reciklira 100% i da se neograničeno puta iznova koristi.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.