Ekologija

Naseljavanje jelena u Srbiji

0 0
Read Time:2 Minute, 7 Second

U Srbiji počelo je naseljavanje jelena. Proces je započet 2020.godine, u okviru koga se naseljavaju i obavlja reintrodukcija jelena  na područje Centralne Srbije. Prema stitističkim podacima iz 2019.godine procenjena brojnost jelenske divljači u Republici Srbiji je nešto manja od 6.200. U  centralnoj Srbija, uprkos dobrim prirodnim i stanišnim uslovima, matični fondovi su samo oko 1.200 jedinki. Na području Vojvodine brojno stanje matičnih fondova jelenske divljači značajno je bolje. Matični fondovi jelena su oko 5.000 jedinki, a od toga broja skoro 4.000 jedinki jelena su matični fondovi u lovištima posebne namene JP “Vojvodinašume“.

Trenutna brojnost i struktura populacija jelenske divljači i stepen njihovog korišćenja, posebno u slobodnoj prirodi, znatno su ispod mogućnosti prirodnih potencijala šumskih područja u centralnoj Srbiji.

Jelen je sastavni deo ukupnog biodiverziteta naše zemlje. Jelen ima brojne pozitivne uticaje na šumske i druge ekosisteme, bez njega oni ne mogu adekvatno da funkcionišu. Zato je veoma važna reintrodukcija i ojačavanje postojećih mikro-populacija matičnih fondova jelena.

Ove godine isporučeno 76 jedinki jelena

JP “Vojvodinašume“ je partnerska strana u nacionalnom projektu “SRBDEER“ koji sprovodi Uprava za šume RS, a koji se odnosi na reintrodukciju jelena običnog u lovišta na područje centralne Srbije. Iz svojih uzgajališta jelenske divljači „Plavna“ i „Kozara“ u 2020.godini je lovištima u centralnoj Srbiji isporučeno 24 jedinke običnog jelena. U 2021.godini je isporučeno 76 jedinki običnog jelena u odnosu polova 1:1.

Za dve godine je selektovano, uhvaćeno, uspešno transportovano do jelenskih prihvatilišta i naseljeno na području centralne Srbije 100 jedinki običnog jelena iz lovišta JP “Vojvodinašume.“ Jedinke običnog jelena iz naših uzgajališta su sa uspehom naseljavana na područje Tare, Zlatibora, Kopaonika, Zlatara, Kopaonika i Homoljskih planina.

„U 2022.godini je u planu da se nastavi sa isporukama, uz dalje povećanje broja jedinki jelena za isporuku. Očekujemo da u 2022.godini isporučimo novih 100 jedinki običnog jelena (Cervus elaphus L.). Osim iz postojećih uzgajališta običnog jelena u lovištima „Kozara“ i „Plavna“, planira se izgradnja lovno-uzgojnih objekata (hvataljki za krupnu divljač) u lovištima “Apatinski rit“, „Vršačke planine“; „Deliblatska peščara“, „Karakuša“ i „Bosutske šume““, kaže direktor JP „Vojvodinašume“ Roland Kokai.

U planu je da se i narednih godina nastsvi sa naseljavanje jelena.

Jelen u čuvenim evropskim i svetskim lovištima predstavljaja ekonomski i biološki najznačajniju i najatraktivniju lovnu vrstu divljači. Za razvoj lovstva kao privredne delatnosti u okviru „zelene ekonomije“ i lovnog turizma kao segment elitnog turizma jedne države, jelen obični je noseća gajena vrsta koja može da bude generator razvoja lovstva i lovnog turizma jedne države.

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %