Ekologija

Šafranjika -lepotica Subotičke peščare

0 0
Read Time:2 Minute, 17 Second

 Šafranjika je jedna od najlepših, ali i najugroženijih zaštićenih biljnih vrsta u Srbiji. Raste samo na severu Vojvodine i u Mađarskoj, dok u Italiji i Rumuniji postoje određeni varijeteti ovog predivnog cveta. U Subotičkoj peščari u toku je brojanje šafranjike.

U predelu od izuzetnih odlika „Subotička peščara“ obavlja se jedinke, kako bi došli do  apsolutne brojke šafranjika, predivnog cveta ljubičasto-bele boje.

Pošto je šafranjika lepa i izuzetna ljudi su je uzimali za bašte. Foto: JP „Palić Ludoš“

„Šafranjika je biljka koja živi kod nas, endemska je vrsta vrlo varijabilna. Šumo-stepska je biljka i karakteristična za ovo područje, a javlja se u Mađarskoj,ali kompaktna cela populacija je kod nas. Interesantno, za šafranjiku je i to da je još 2000.godine uzorana cela Subotička peščara i brojnost ove biljke je bila manja nego sad. Postepeno, revitalizacijom prirode u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, dostigli smo taj nivo od 80.000 do 100.000 jedinki. Interesantno je da ono šta sad radimo je brojanje„, rekla je Sandra Čokić Reh, šef sektora zaštite prirode u JP „Palić Ludaš“.

Mere zaštite pogoduju subotičkoj lepotici

Na osnovu apsolutnog brojanja može da se utvrdi kako su mere zaštite doprinele da se populacija poveća. Uklanjanjem podrasta, šume, barema populacija je buknula.

Preoravanjem stepskih površina 2002. godine uništeni su i stepski fragmenti Kireškog pašnjaka. Foto: JP Palić-Ludaš

Pre dve tri godine, krenuli smo sa ispašom kao merom aktivne zaštite prirode.Ustanovljeno je da to izuzetno pomaže da se populacija dalje širi. Sada ima oko 80 lokaliteta na osam hektara u Subotičkoj peščari. Još uvek ispitujemo kako meteorološki uslovi utiču na biljku“, objašnjava Sandra Čokić Reh, šef sektora zaštite prirode u JP „Palić Ludaš“.

Šafranjika jedinstvena u Srbiji

Šafranjika je višegodišnja zeljasta biljka, visoka 8 – 15 centimetara. Ima krtolastu lukovicu sa kožastom tunikom i dva do tri lista, koji su linearno lancetasti, goli i javljaju se u proleće za vreme cvetanja tokom februara i marta. Cvetovi su ružičasti ili ljubičasti, retko beli. Veoma liči na srodnog mrazovca, koji je zastupljen na istom staništu, ali cveta u jesen. Nizijska forma šafranjike je endemit Panonske nizije. Vrsta je zaštićena Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva.

“Zbog situacije sa epidemijom virusa Covid-19, ove godine zaštićenu vrstu-šafranjiku broje samo zaosleni u JP „Palić Ludaš“. Pratimo stanje ovog cveta i nemamo puno saznanja, ali ne može ni reći kako vreme utiče na cvetanje biljke. Desilo nam se da biljka počinje da cveta početkom februara, ali neravnomerno. Neke biljke su počele da cvetaju, a neke ne. Trudimo se da obavljamo revitalizaciju na ovim područijima. Radimo ispašu sa kozama i ovcama, što se vidi da se poboljšavanja stanje“, kaže Marta Dobo, direktorka JP „Palić Ludaš“.

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %