„Feministička medijska kultura: proizvodnja roda”

„Feministička medijska kultura: proizvodnja roda” naziv je dvodnevnog modula. Organizator je Centar za ženske studije i  BeFem, feministički kulturni centar.

Tokom vikenda, 27. i 28. marta preko zooma, polaznice/ci će imati priliku da čuju šest predavanja u okviru modula: „Feministička medijska kultura: proizvodnja roda”. Upoznaće sa problemima različitih medijskih praksi koje se bave proizvodnjom i reprezentacijom rodnih identiteta, kao i medijskom konstrukcijom socijalne stvarnosti.

Prijave traju do 15. marta.

Potrebno je da se zainteresovani polaznici/ce pošalju kratko motivaciono pimo na mejl adresu feministicko.obrazovanje@gmail.com.

Program je besplatan i otvoren za sve koje/koji govore naš jezik. Drugim rečima, ohrabrujemo prijave svih aktivistkinja, studentkinja i teoretičarki koje govore naš jezik, bez obzira gde žive.

Od 2014.godine problematizuju se različite medijske prakse

Od 2014. godine BeFem u saradnji sa Centrom za ženske studije iz Beograda organizuje kurs „Feministička medijska kultura: proizvodnja roda”. U toku jednog semestra predavačice i polaznice i polaznici programa problematizuju različite medijske prakse. Bave proizvodnjom i reprezentacijom rodnih identiteta, kao i medijskom konstrukcijom socijalne stvarnosti.

Na temu Feministička medijska kultura održana su predavanja proteklih godina su: „Žena kao Drugi: reprezentacijske prakse u medijskom diskursu savremene Srbije”. „Rod i medijska kulture” (Jelisaveta Blagojević), „Mir, mir, mir, niko nije queer: reprezentacije ne-heteroseksualnih praksi u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu”.

„Televizija, reprezentacija i rod”, „Rijaliti programi, kritičko čitanje i medijska pismenost“„Medijski portret manjinskih identiteta: slučaj Srbija”, „Krv, suze i znoj žena u kantri muzici: (pop) kultura i reprezentacija”. „Miss representation: žene u javnom (medijskom) prostoru”), „Politike reprezentacije žena u politici: slučaj Bosna i Hercegovina“), „Međunarodna politika, mediji i ljudska/ženska/LGBT prava

Sve predavačice kursa su angažovane u medijskoj sferi (teoretičarke medija, medijske aktivistkinje, novinarke).

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.