Pon. avg 8th, 2022

Novu uslugu ,,Besplatan poziv“, uvodi Pokrajinski sekreterijat privredu i turizam od 1.marta 2021.godine. Usluga se realizuje putem telefonske mreže “Telekom”, Srbija uz upotrebu broja iz Plana numeracije (800). Ovim je resorni sekreterijat uveo besplatan kontakt centar za korisnike sredstava po konkursima.

Pri Sekretarijatu formiran je kontakt centar, besplatan za korisnike sredstava po konkursima koji će uskoro biti raspisani. „Besplatan poziv“- moći će da koriste korisnici korisnika iz oblasti privrede, preduzetništva, turizma, rada i zapošljavanja.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević najavio uslugu „Besplatan poziv“.

Pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam, dr Nenadu Ivaniševiću, broj je uručila direktorka Sektora za prodaju državnoj upravi i javnim preduzećima u Telekomu Srbija, Jelena Petrović. Time je označen i početak sararadnje, a korisnicima usluga bolja informisanost, kao i dostpunosti i transparentnosti u radu Sekretarijata.

“Ideja je da svi koji konkurišu na konkurse koje ćemo da raspišemo u martuimaju na raspolaganju “Besplatan poziv”. Reč o konkursima za privredu, turizam, zapošljavanje i drugim. Tačnije, broj telefona koji mogu pozvati potpuno besplatno. Mogu dobiti sve informacije za konkurse, ali i druge oblasti iz nadležnosti Sekretarijata – objasnio je Nenad Ivanišević.

Pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam, dr Nenadu Ivaniševiću, broj je uručila direktorka Sektora za prodaju državnoj upravi i javnim preduzećima u Telekomu Srbija, Jelena Petrović.

Sekretarijat planira da konkurse objavi početkom marta, kao i u toku 2021. godine. Sve informacije i konkursima biće dostupne i to na zvaničnom sajtu sekreterijata, mejl adrese. Isto tako, zainteresovani građani moći će da se informišu i putem besplatnog kontakt centra- 0800 021 027.

Broj će zainteresovanima biti dostupan u periodu između 8 i 16 časova, odnosno kako bude naznačeno u pojedinačnim tekstovima konkursa.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.