Projekat „Lavangad“, je primer dobre prakse na polju rodne ravnopravnosti u Somboru.. Realizacijom prekograničnog projekta ekonomskog osnaživanja žena „Socijalno preduzetništvo za žene u ruralnim područjima“ 30 žena je učestvovalo. Projekat je predvideo obuku, a učesnicama je dodeljeno 30 000 sadnica lavande i osnovano je socijalno preduzeće „Lavangrad“ .

Članica Gradskog veća za oblast rodne ravnopravnosti, Slađana Radin istakla je da je grad za projekat  „Socijalno preduzetništvo za žene u ruralnim područjima“ dobili i priznanje. Priznanje je stiglo u okviru Godišnjih priznanja za najaktivnije mehanizme za rodnu ravnopravnost. Priznanje je stiglo za kategoriju “Inovativne politike i prakse u oblasti rodne ravnopravnosti” za „Lavangrad“.

Članica Gradskog veća za oblast rodne ravnopravnosti, Slađana Radin o projektu sa lavandom. Primer dobre prakse na polju rodne ravnopravnosti.

U okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, na virtualnoj konferenciji, lokalne samouprave su predstavile primere dobre prakse.

Organizatori su Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, u saradnji sa UN Women, a uz finansijsku podršku EU.

Lavanda zaštitnica devojaka

Da podsetimo, reč je o projektu koji je sufinansiran sredstvima Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2014-2020. Cilj projekta je bio unapređenje kvaliteta života sa obe stane granice.Jedan od ciljeva projekat je bio da podstakne preduzetnički duh kod žena u Somboru, kao i da da doprinos unapređenju položaja žena u lokalnoj zajednici i drugo.

Lavanda je lekovito bilje.

Kroz projekat, obuhvaćene su različite vrste obuka, sa fokusom na edukaciju za uzgajanje lavande. Prvenstveno, o potrebnom kvalitet zemljišta, vremenu sadnje lavande, destilacija cveta lavande, skladištenje, plasiranju proizvoda na tržište.

Da podsetimo, lavanda, svojom lepotom i mirisom predstavlja cvet koji ima lekovita svojstva, a vraća nas i u prošlost. Jedna od najipričaninijih priča o značaju i istoriji lavande, je ona o verovanju, da devojka koja uz sebe ima cveće ili osušeni buketić lavande, može da bude spokojna.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.